Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітньо-професійна програма ''Системний аналіз'' (з 2020 року)

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми: Анотації вибіркових дисциплін

Практична підготовка:

Остання редакція: 11.03.21