Інститут інформаційних технологій в економіці

Обробка великих масивів даних та знань