Інститут інформаційних технологій в економіці

Інформаційні управляючі системи та технології

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

Методологія наукових досліджень та патентоведення

Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці

Системи розпізнавання образів та обробка зображень

Мультиагентні системи в економіці

Спеціальні питання інформаційних технологій іноземною мовою

Програмно-технічне забезпечення управляючих систем

Прикладні системи штучного інтелекту

Проектування автоматизованих систем управління  виробничими процесами

Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі

Проектування інформаційної архітектури підприємства

Інформаційні управляючі системи

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми:

Обробка великих масивів даних та знань

Інтелектуальні системи колективних рішень в економіці

Системи інтелектуального оброблення природномовних текстів

Інтернет речей

Когнітивні технології підтримки управлінських рішень

Інформаційні системи корпоративного управління та стратегічного менеджменту

Системи цифрової обробки інформації

Гнучкі методології розробки інформаційних систем

Адміністрування та програмування в корпоративних БД

Управління відеоконтентом

Проектування інформаційних систем з використанням хмарних технологій

Технології розробки програмних продуктів для мобільних платформ

Інтелектуальні технічні системи

Електронне урядування

Інформаційні системи в банках і фінансових установах

Практична підготовка:

Науково-дослідна практика

Комп'ютерний тренінг

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної магістерської роботи

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня ВО у режимі воєнного стану на території України:

Остання редакція: 15.04.22