Інститут інформаційних технологій в економіці

Запрошуємо на конференцію12 Жовтня 2017р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz, Polska)

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра державних та місцевих фінансів

Міжнародний університет фінансів

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

“ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”

4 квітня 2018       в місті Києві

Мета конференції:дослідження і обґрунтування теоретико-методичних та науково-практичних надбань в галузі формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.   Економічна теорія. Економіка та управління національним господарством.

2.   Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні процеси в економіці. Економіка сталого розвитку.

3.   Управління людськими ресурсами. Економіка знань.

4.   Інформаційний менеджмент.

5.   Стратегічні орієнтири розвитку підприємств. Формування промислового потенціалу України.

6.   Фінанси. Аналітика фінансового ринку.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська

Інформаційний лист конференції  - щодо подачі і оформлення тез

Здійснюється реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/o5qAXNe6bElpK9vT2; тези доповіді (tezy_prizvischе) подаються на електронну адресу оргкомітету  conf.dtae@gmail.com  до 15 березня 2018 р.