Інститут інформаційних технологій в економіці

Вітаємо всіх студентів-учасників 87-ї студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»!15 Травня 2020р.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ
ЩИРО ВІТАЄ ВСІХ СТУДЕНТІВ-УЧАСНИКІВ 87-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЕКТИ»

З 4 по 13 травня у межах роботи 87 наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» на базі кафедри економіко-математичного моделювання пройшло он-лайн обговорення результатів студентських наукових робіт за платформою «Кількісні методи в економіці», презентації яких розміщені на офіційному сайті кафедри. 

У роботі конференції взяли участь студенти ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці», Факультету управління персоналом, соціології та психології та Факультету фінансів.

Усі представлені наукові дослідження проведені на високому рівні, вирізняються актуальністю та практичною значимістю результатів. За підсумками обговорення було відзначено роботи у двох номінаціях: серед студентів, які навчаються на магістерському рівні освіти, та серед студентів, які навчаються на бакалаврському рівні освіти.

Магістерський рівень освіти:

1-е місце– студентка Вознюк Мар’яна Ярославівна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.е.н., доцент Кравченко Т. В.) за доповідь «Прогнозування бізнес-процесів діяльності інтернет магазину».

2-е місце – студенти Ясинський Артем Олександрович та Пасічник Сергій Олександрович, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник д.е.н., професор Піскунова О. В.) за доповідь «Загрози економічній безпеці регіонів України».

2-е місце – студентки Мокринчук Вікторія Михайлівна та Білоус Анастасія Михайлівна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри Великоіваненко Г. І.) за доповідь «Економічні наслідки COVID-19. Можливі сценарії та перспективи розвитку».

3-е місце – студентка Солопенко Олена Сергіївна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Моделювання кредитного скорингу з використанням мови R».

3-е місце – студентка Вітковська Ірина Олексіївна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник д.е.н., професор Піскунова О. В.) за доповідь «Аналіз фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній».

3-е місце – студентка Кахелі Ксенія Заурівна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.е.н., доцент Кравченко Т. В.) за доповідь «Застосування когортного аналізу для оцінювання ефективності Інтернет-реклами».

3-е місце – студентка Васьківська Наталія Олегівна, ІІТЕ, ІРМ-501 д (науковий керівник д.е.н., професор Піскунова О. В.) за доповідь «Дослідження економічного розвитку регіонів України на підґрунті розширеної моделі Солоу».

Бакалаврський рівень освіти:

1-е місце– студент Позняк Сергій Петрович, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.т.н., професор Коляда Ю. В.) за доповідь «Оцінювання еволюційної економіки в одновимірному випадку».

2-е місце– студентка Демківська Юлія Володимирівна, ФФ, 2 курс, ФФ-201 (науковий керівник старший викладач Водзянова Н. К.) за доповідь «Аналіз динаміки дохідності банківських металів».

2-е місце– студент Писаренко Богдан Юрійович, ФФ, 2 курс, ФФ-201 (науковий керівник старший викладач Водзянова Н. К.) за доповідь «Аналіз волатильності динамічних процесів на основі моделей умовної гетероскедастичності».

2-е місце– студентка Булижко Аліна Сергіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-401 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Застосування методів PROMETHEE та нечіткої логіки у прийнятті рішень про скорочення асортименту продукції».

2-е місце– студентка Молодецька Леся Ігорівна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Ткачук О. І.) за доповідь «Оптимізація роботи з клієнтами на підприємстві за допомогою CRM-системи».

2-е місце– студентка Македон Дар’я Геннадіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Катуніна О. С.) за доповідь «Аналіз та моделювання впливу забруднення повітря на економіку країни методами машинного навчання (на прикладі Китаю)».

3-е місце– студент Бірюков Денис Ігорович, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-401 (науковий керівник к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри Великоіваненко Г. І.) за доповідь «Прогнозування цін на житлову нерухомість в регіонах з різним соціально-економічним розвитком».

3-е місце– студентка Васильєва Катерина Сергіївна, ІІТЕ, 2 курс, ІЕ-201 (науковий керівник к.ф.-м.н., доцент Юнькова О. О.) за доповідь «Аналіз факторів впливу на змінювання ВВП України».

3-е місце– студентка Кочмар Катерина Сергіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Застосування методів машинного навчання для прогнозування відтоку клієнтів у банківській сфері».

3-е місце– студентки Давидюк Ірина та Спіріна Катерина, ФУПСтаП, 2 курс, УМ-201 (науковий керівник старший викладач Шатарська І. Ф.) за доповідь «Аналіз ризиків відкриття малого бізнесу».

3-е місце– студентки Мотчана Евеліна та Чухно Катерина, ФУПСтаП, 2 курс, УМ-201 (науковий керівник старший викладач Шатарська І. Ф.) за доповідь «Аналіз ризиків підприємства «Danteli»».

3-е місце– студентка Гудь Наталія, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Ткач О. В.) за доповідь «Оцінювання вартості великих акціонерних товариств України».

3-е місце– студентка Сокиріна Дарія Андріївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Ткач О. В.) за доповідь «Аналіз економічної діяльності малих підприємств за регіонами України».

3-е місце– студентка Сайко Валерія Сергіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-401 (науковий керівник к.т.н., професор Коляда Ю. В.) за доповідь «Адаптивне моделювання в рекламній індустрії».

3-е місце– студент Завальський Андрій Анатолійович, ІІТЕ, 2 курс, ІЕ-201 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Грошово-кредитна політика НБУ».

3-е місце– студентка Міщенко Діана Сергіївна, ІІТЕ, 3 курс, ІА-301 (науковий керівник к.е.н., доцент Кмитюк Т. Л.) за доповідь «Переваги використання цільового програмування процесу складання розкладу в університеті».

У НОМІНАЦІЇ «НАЙКРАЩА ПРЕЗЕНТАЦІЯ»за результатами опитування студентів-учасників переможницею стала:

Солопенко Олена Сергіївна, ІІТЕ, ІЕК-501 на тему «Моделювання кредитного скорингу з використанням мови R» (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.).