Інститут інформаційних технологій в економіці

14 травня на базі кафедри економіко-математичного моделювання відбулося засідання тематичної платформи «Економіко-математичне моделювання» в рамках 86 студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»28 Травня 2019р.

14 травня на базі кафедри економіко-математичного моделювання відбулося засідання тематичної платформи «Економіко-математичне моделювання» в рамках 86 студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти», яка щорічно проводиться в КНЕУ. За результатами виступів студентів та жвавих обговорень матеріалів доповідей призові місця розподілилися наступним чином.

1-е місце – студентка Булижко Аліна Сергіївна, 3 курс, ІЕ-301 (науковий керівник: к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Багатокритеріальні методи та моделі у прийнятті маркетингових рішень».

1-е місце – студентка Солопенко Олена Сергіївна, 4 курс, ІЕК-402 (науковий керівник: к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Модель скорингового оцінювання ризиків при кредитуванні фізичних осіб».

2-е місце – студент Шишук Назарій Олегович, 2 курс, 6Е04, 201 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Регресійний аналіз впливу економічних та демографічних факторів на ВВП України».

2-е місце – студентка Бондар Юлія Сергіївна, 2 курс, 6Е03, 201 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Аналіз впливу економічних чинників на ВВП України».

2-е місце – студентки Кобринська Анастасія Олегівна та Степанець Анастасія Анатоліївна, 2 курс, 6Е04, 202 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Побудова економетричної моделі для прогнозу обсягу реалізації продукції підприємством».

2-е місце – студент Войніков Микола Юрійович, 4 курс, ІЕ-402  (науковий керівник: к.е.н., доцент Скіцько В.І.) за доповідь «Аспекти програмної реалізації генетичного алгоритму для вирішення транспортних задач».

2-е місце – студентка Ткачівська Ангеліна Романівна, 5 курс, ІРМ – 502 (науковий керівник: д.е.н., проф. Піскунова О.В.) за доповідь «Застосування методів Data Science для визначення сортів пшениці».

 

3-е місце – студент Феденко Дмитро Олександрович, 3 курс, ІЕ-301 (науковий керівник: к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Система прийняття рішень при плануванні особистого часу».

3-е місце – студенти Удочкін Максим Валерійович та Швидкий Дмитро Олегович, 2 курс, 6Е04, 201 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Економетричне моделювання залежності середнього розміру призначеної пенсії пенсіонерам від соціально-економічних показників України».

3-е місце – студентки Петрова Марія Сергіївна та Шемонаєва Ольга Миколаївна 2 курс,  6Е04, 202 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Дослідження взаємозалежності первинної вартості основних виробничих фондів від вартості придбаного обладнання, затрат на транспорт та вартість монтажних робіт».

3-е місце – студентка Шмуратова Катерина Володимирівна, 2 курс, 6Е03, 201 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Дослідження чинників впливу на зміну валютного курсу в Україну».

3-е місце – студентка Бондар Юлія Сергіївна, 2 курс, 6Е03, 201 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Аналіз впливу економічних чинників на ВВП України».

3-е місце – студентки Пінчук Анастасія Сергіївна та Стасенко Наталія Олегівна, 2 курс, 6Е04, 202 (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко Т.В.) за доповідь «Вплив рівня доходів, заощаджень та заробітної плати на рівень споживання населення України».

3-е місце – студентка Покрас Поліна Ігорівна, 3 курс, ІН-302 (науковий керівник: к.е.н., доцент Скіцько В.І.) за доповідь «Цифрові технології маркетингу».

 

Колектив кафедри ЕММ щиро вітає студентів з перемогою та зичить їм та їхнім науковим керівникам наснаги та подальших успіхів в науковій діяльності.