Інститут інформаційних технологій в економіці

22 травня 2020 р. відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці»25 Травня 2020р.

22 травня 2020 р.  відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці» в онлайн режимі.
У рамках семінару були представлені доповіді: 
1) Пирогова В’ячеслава Ігоровича за результатами проведеного дослідження з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 — Економіка.
Тема доповіді: «Методи штучного інтелекту в моделюванні ризику дефолту позичальників кредитних установ».
Науковий керівник - д.е.н., професор Матвійчук А.В.
2) Новік Аліни Юріївни за результатами проведеного дослідження з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних за спеціальністю 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Тема доповіді: «Моделювання міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності». 
Науковий керівник - д.е.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри фінансів НаУКМА Лук'яненко І.Г.