Інститут інформаційних технологій в економіці

26 червня 2020 р. відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці».29 Червня 2020р.

26 червня відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці» в онлайн режимі.

У рамках семінару була представлена доповідь к.е.н., доцента, старшого наукового співробітника відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України Турлакової Світлани Сергіївни за результатами проведеного дослідження з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних за спеціальністю 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Тема доповіді: «Моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах».