Інститут інформаційних технологій в економіці

Системний аналіз

Системний аналіз

 

http:/kneu.edu.ua/userfiles/sysanaliz/sa1.JPG

Професіонал з системного аналізу– це фахівець, сферою застосування знань якого є економіка. В умовах глобалізації інформаційного середовища системний аналіз економічної сфери суспільства передбачає використання методів, моделей та інформаційних технологій для управління діяльністю складних економічних об’єктів виробництва, фінансів, банківського бізнесу, державного уп­равління та послуг. Фахівець з системного аналізу здатний залучати арсенал сучасних математичних інструментів, знань, інформаційних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та інших засобів для прийняття ефективних управлінських рішень.

Перелік дисциплін навчального плану бакалавра з системного аналізу

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Навчання за фахом забезпечує набуття майбутніми професіоналами системного мислення,  формування уявлень про економічні процеси та явища, які спрямовані на отримання високого рівня фундаментальних знань математичного циклу, комп’ютерної підготовки і сучасних засобів комунікації.

Студенти отримують кваліфіковану математичну і системну підготовку, знання складових сучасного економічного та аналітичного наукового аналізу,  з’ясують особливості формування інформаційних продуктів та послуг, організації баз даних та знань у складних економіко-виробничих системах, методів аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, систем моніторингу та механізмів інформаційного менеджменту в економіці.

Наукова складова:

Майбутні фахівці для практичного вирішення задач аналітичного характеру будуть здатні застосовувати методи оптимізації та дослідження операцій, чисельні методи, методи штучного інтелекту, створювати програмні системи, Web-сайти та Web-портали на базі сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання.

Практична складова:

Знання операційних систем (Windows, Unix тощо), системного програмного забезпечення, найбільш розповсюджених пакетів прикладних програм, інформаційних порталів Інтернет, технологій Cloud Computing, базових та спеціалізованих технологій розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем.

На думку роботодавців випускники факультету мають унікальні переваги, які полягають у поєднанні широкого спектру економічних знань із достатнім рівнем знань із інформаційних систем і технологій та можливостей їх застосування при розв’язанні економічних і управлінських проблем.

СУСПІЛЬНЕ ВИЗНАННЯ

Сучасні випускники спеціальності «Системний аналіз» є цілісними, гармонійно розвиненими особистостями з високою національною самосвідомістю. Це люди з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури.

Формуванню особистісних професійних якостей сприяє активна участь студентів в різноманітних міжнародних конкурсах, олімпіадах та чемпіонатах, де вони систематично займають призові місця серед великої кількості учасників з усієї країни та близького зарубіжжя

Після отримання диплома бакалавра студент має право продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю "Системи та методи прийняття рішень".

По завершенні навчання студенти будуть вміти залучати існуючи математичні методи і моделі соціальних явищ, економічних процесів, випадкових подій; проводити дослідження новітніх категорій інформаційних технологій, систем бізнес-аналітики.

Фахівець з систем і методів прийняття рішень (магістр) може працювати:

 •  керівником малих підприємств всіх видів економічної діяльності;
 •  аналітиком у сфері професійної зайнятості:
 •  з питань фінансово-економічної безпеки,
 •  консолідованої інформації,
 •  інвестицій,
 •  кредитування,
 •  страхування;
 •  фахівцем-аналітиком з дослідження ринку інформаційних послуг;
 • менеджером у сфері надання інформаційних послуг;
 •  аналітиком в просуванні програмних систем;
 • консультантом в апараті органів державної влади;
 • державним експертом;
 • науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних і політичних досліджень;
 • викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів.

Випусковими кафедрами професіоналів з системного аналізу є кафедра інформаційного менеджменту та кафедра вищої математики.

http:/kneu.edu.ua/userfiles/sysanaliz/1.png

Кафедру інформаційного менеджменту очолює ГАЛІЦИН ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор, який є визнаним ученим у галузі математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці, зокрема, з проблематики моделювання систем моніторингу в економіці та використання інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень.

 

КАФЕДРИ ПІДТРИМУЮТЬ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА МАЮТЬ ДОГОВОРИ З:

 • Міжнародні організації (ООН, Міжнародна організація праці та ін.);
 • Міністерства та відомства України;
 • Державна служба статистики України;
 • Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України;
 • Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України;
 • Національний банк України;
 • Комерційні банки;
 • Краківський економічний університет (Польща);
 • Економічний університет в Братиславі (Словаччина).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Особливий інтерес до випускників спеціальності «Системний аналіз» виявляють: сучасні підприємства в усіх сферах діяльності та регіонах України; кредитно-фінансові установи, проектні компанії та великі виробничо-інвестиційні бізнес-структури; органи виконавчої влади різних рівнів.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю «Системний аналіз» є:

 

 • Міністерства та відомства України;
 • Державна служба статистики України;
 • Комерційні банки та компанії з управління активами;
 • Страхові компанії та інвестиційні фонди;
 • Національний банк України та його структурні підрозділи;
 • Консалтингові агенції та аудиторські компанії;
 • Центри соціологічних та маркетингових досліджень;
 • Компанії - розробники програмного забезпечення;
 • Підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;
 • Навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

Перелік дисциплін навчального плану бакалавра з системного аналізу (до 2018 року)

Юлія Шмигельська (випускниця 2005 р., поїхала на продовження навчання в Чехію)

 «Мої дипломи (і бакалавра, і магістра) повністю визнані Державним Економічним Університетом у Чехії, що підтверджує, що рівень освіти в КНЕУ відповідає європейським стандартам, і це не просто слова! Я живе тому підтвердження!»

Лист від 26 червня 2006 р.

Олена Піша (випускниця 2011 р.)

 «Зазвичай випускники інших ВНЗ жаліються, що вони не отримали під час навчання ті знання, які необхідні їх у роботі. Я не можу цього сказати. Усе, чому мене навчали в університеті є важливим, сучасним, корисним і широко використовується мною у роботі.»

Серед випускників кафедр є такі, що започаткували власну справу або очолюють великий бізнес.

Володимир Яніцький (випускник 2003 р.)

Він починав працювати на посаді системного адміністратора, потім став керівником ІТ-відділу, ІТ-директором, директором з організаційного розвитку компанії «Воля-кабель», а нині є успішним підприємцем, започаткувавши власний бізнес, компанію WinTRADE, яка надає послуги з аутсорсингу бізнес-процесів.

Переважна більшість випускників вже мають постійне робоче місце за фахом ще до кінця навчання в університеті.

Наші контакти:

Львівська площа, 14

Кафедра інформаційного менеджменту

Каб. 413, Тел. (044) 537-07-43, e-mail: kim@kneu.edu.ua

Кафедра вищої математики

Каб. 215, Тел. (044) 581-16-21, e-mail: kvii@kneu.edu.ua

Ми в соціальній мережі: https://www.facebook.com/KafIMkneu

Остання редакція: 04.05.18