Інститут інформаційних технологій в економіці

«Економіка» (спеціалізація - «Економічна кібернетика»)

Інформаційний буклет 2018

Фахівець з економічної кібернетики– це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, зокрема: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Він володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’єктами в умовах невизначеності.

Перелік дисциплін навчального плану бакалавра з економічної кібернетики (до 2018 року)

 

Фахівець з економічної кібернетики (магістр) може працювати:

 • системним аналітиком та ризик-менеджером;
 • керівником фінансово-економічного відділу;
 • спеціалістом планово-аналітичного підрозділу;
 • керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;
 • фахівцем з моніторингу та моделювання;
 • ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах, підприємствах;
 • ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;
 • економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;
 • розробником та інженером з провадження комп'ютерних програм, систем та технологій;
 • науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень;
 • викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів;
 • інженером-програмістом на підприємствах, організаціях, установах, науково-дослідницьких центрах, в органах влади і управління і т. ін.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Економічна кібернетика» отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання математичних методів і моделей аналізу, прогнозування економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Базова освіта магістрів з економічної кібернетикизабезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу.

Блок фундаментальних економічних, математичних та комп’ютерних дисциплін забезпечує базові знання студентів і формує основи професійної освіти і спеціалізації.

Блок спеціальних дисциплін – найбільш динамічний, адже формується згідно з існуючими тенденціями та змінами в розвитку світової економічної науки, сучасними потребами практики економічного управління та попитом на висококваліфікованих фахівців на ринку праці. Серед таких дисциплін: моделювання економіки, прикладні задачі моделювання економічних процесів, ризикологія, фінансова математика, інформаційні системи і технології в економіці, інформаційний менеджмент, математичні методи та моделі ринкової економіки тощо.

Остання редакція: 04.05.18