Інститут інформаційних технологій в економіці

Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму започатковано із вересня 2015 року (до червня 2015 року - магістерська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічним та людським розвитком"), і спрямована вона на підготовку фахівців, спроможних вирішувати складні професійні завдання на рівні методологічних розробок та впровадження інноваційних технологій в управління складними економічними системами різного рівня, зокрема:

 • організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ і процесів;

 • розробки систем статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

 • запровадження сучасних інформаційних технологій збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

 • розробки цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення ефективного управління економікою на різних рівнях;

 • статистичного прогнозування економічного та людського розвитку;

 • моніторингу та контролю виконання програм економічного та людського розвитку з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам;

 • статистичного аналізу конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою.

З метою формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів згідно чинного Державного класифікатора професійпідготовка в межах магістерської програми здійснюється за професійно-орієнтованими дисциплінами в розрізі наступних укрупнених груп:

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення системою національних рахунків (СНР) управлінських рішень стосовно економічного розвитку та конкурентоспроможності країни;

 • Статистичний аналіз інвестиційної діяльності як чинника економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 • Інноваційна складова статистики економічного розвитку та конкурентоспроможності країни;

 • Фінансова система як фактор економічного розвитку та конкурентоспроможності країни;

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення актуарних розрахунків;

 • Міжнародна статистика;

 • Зовнішньоекономічна складова економічного розвитку та конкурентоспроможності країни;

 • Демографічна складова економічного розвитку та конкурентоспроможності країни;

 • Ринок праці в контексті  економічного розвитку та конкурентоспроможності країни;

 • Соціально – культурний аспект  економічного розвитку та конкурентоспроможності;

 • Аналіз розвитку підприємництва як фактору економічного розвитку та конкурентоспроможності країни;

 • Статистика підприємств як інформаційно-аналітична база управління корпоративним сектором економіки;

 • Розвиток ринку засобів виробництва  як фактор економічного розвитку;

 • Розвиток ринку товарів і послуг як фактор економічного розвитку;

 • Правова статистика.

Терміни навчання за даною програмою становлять:

 • для денної форми – 1 рік;

 • для заочної – 1 рік й 2 місяці.

УВАГА!!! Прийом бакалаврів на дану програму з 2018 року закрито. Набор абітурієнтів буде здійснюватися на програму "Аналітичне забезпечення національної та міжнародної безпеки"

 

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу"

Остання редакція: 20.04.18