Інститут інформаційних технологій в економіці

Конкурс на переведення на навчання за державним замовленням04 Березня 2020р.

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням.

Вакантні місця за спеціальностями та курсами:

- денна форма навчання:

Спеціальність "Комп'ютерні науки", бакалаври:

3-й курс - 1 місце з повним терміном навчання

Спеціальнсть "Системний аналіз", бакалаври:

3-й курс - 1 місце з повним терміном навчання

Спеціальнсть "Економіка", освітня програма "Економічна кібернетика", бакалаври:

3-й курс - 1 місце з повним терміном навчання

 

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 407) до 12 березня 2020 р. наступні документи:


1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету.

2. Завірену деканатом копію навчальної картки.

3. Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету).

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Детальні умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженому Вченою радою від 26 березня 2015 року.