Інститут інформаційних технологій в економіці

Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ

 

 

Основні віхи в історії кафедри:

 

·                     1906рокустворена кафедра "Статистики"

·                     З 1920року кафедра функціонує під назвою  "Кафедра статистики та географії", яку першимочоливпрофесор В.Г. Бажаєв

·                     З1вересня 1968 року розпочала діяльність  "Кафедра загальної теорії статистики", яку першим очолив  доктор економічних наук, професор Й.С. Пасхавер та  "Кафедра економічної статистики"під керівництвом доцента С.О. Кошелюк.

·                     З вересня 1988 року об’єднану кафедру статистики очолив доктор економічних наук, професор А.В. Головач.

·                     З 1955 року по 2000 рік очолював професор С.С. Герасименко.

·                     З 2000 по 2004 виконував обов’язки завідувача кафедри доктор економічних наук, професор Р.М. Моторин.

·                     З липня 2004 року і по теперішній час очолює кафедру доктор економічних наук, член – кореспондент НАН України І.Г. Манцуров

Ігор Германович Манцуров  народився  4 липня 1953 року в місті Запоріжжя в сім’ї службовців . У 1970-му році поступив, а у 1974 році закінчив Київський інститут народного господарства по спеціальності «Статистика». У листопаді 1977 року був зарахований до аспірантури і протягом 3-х років навчання в аспірантурі виконував обов’язки викладача кафедри статистики.

З вересня 1980 року, після дострокового захисту кандидатської дисертації отримав призначення до кафедри статистики Київського інституту народного господарства, а через 4 роки був переведений на посаду завідуючого кафедрою статистики КІНГ.

У вересні 1988 року згідно рішення Міністерства  вищої  та середньої спеціальної  освіти СРСР був відряджений до Народної республіки Мозамбік, де продовжував займатися викладацькою на науковою діяльністю в Державному університеті Мозамбіку.

З 1990 року працює у спеціалізованих агенціях Організації Об’єднаних Націй, займаючись дипломатичною роботою у країнах Південної Африки. З 2002 року очолював Міжнародний благодійний фонд "Українська фундація з менеджменту" в Україні, а з 2004, - Проект Світового Банку із розвитку приватного сектору, спрямованого на створення в Україні за рахунок коштів світової спільноти інституційних механізмів управління гаціональною економікою.

З липня 2004 року Ігор Гермпанович був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Статистика».Численні наукові здобутки Манцурова І. Г. Які знайшли своє відображення в наукових монографіях, були впроваджені в навчально-педагогічний процес та використані в підручниках і навчальних посібниках, виданих за його авторства та наукової редакції.

Результати наукових досліджень зі статистики та суміжних з нею важливих наукових напрямів опубліковані на сторінках авторитетних вітчизняних та міжнародних періодичних видань. Під керівництвом Манцурова І. Г. підготовлено 5 докторів та 7 кандидатів економічних наук у напряму сформованої ним наукової школи статистичного дослідження  складних економічних і соціальних систем та інформаційно – аналітичного забезпечення управління цими системами тощо.

Протягом багатьох років Манцуров І. Г. здійснює велику науково – дослідницьку та педагогічну діяльність . Він є головою Спеціалізованої вченої Ради Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України по захисту дисертацій, членом Експертної ради Департаменту акредитації кадрів Міністерства освіти та науки України. 

У 2006 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України», має почесне «Заслужений економіст України», звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету», нагороди урядів Мозамбіку та Анголи, Організації Об’єднаних Націй тощо.

Нині в його доробку понад 160 наукових та науково-методичних праць. І.Г.Манцуров є міжнародним експертом з проблем розвитку національних економік та інституційних перетворень. Безпосередньо розробляв паспорт спеціальності «08.00.10 – статистика», приймав участь у розробці паспортів спеціальностей  «08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини», «08.00.03 – економіка та управління національним господарством». З квітня 2012 року є членом – кореспондентом Національної академії наук України  за спеціальністю «Інституційна економіка».

фото1

Видатними представниками кафедри статистики є такі відомі українські вчені-статистики, як К.Г.Воблий, Ю.А.Корчак-Чепурківський, Й.С.Пасхавер, М.В.Птуха, П.І.Пустоход, О.О.Русов, Є.Є.Слуцький. Їхньому перу належать фундаментальні наукові монографії, які не втратили своєї актуальності й у наші дні. Ці вчені-педагогизапочаткували особливе ставлення до статистики, були високо ерудованими і знаними не лише в Україні, а й за її межами,  доклали чималозусиль щодо розробки статистичної методології, становлення кафедри статистики як головного осередку наукової і навчальної роботи. Кожен з них є фундатором певного напряму розвитку сучасної статистичної науки.

Навчальний планпідготовки фахівцівохоплював дисципліни, які забезпечували підготовку комерційних представників широкого профілю, і статистика входила до  перших семи дисциплін в інституті.Отже, кафедру статистики було утворено водночас із заснуванням інституту.

Першим викладачем статистики у Київському комерційному інституті був  Олексанндр Олександрович Русов  (1847-1915 рр.) – відомий український земський статистик – "батько української земської статистики", етнограф і фольклорист. У 1909 р. О.О. Русов заснував статистичний кабінет, передавши до нього велику власну бібліотеку, і був його завідувачем до кінця свого життя. За ініціативи О.О. Русова також був створений студентський статистичний  гурток. Діяльність гуртка передбачала:  читання рефератів і доповідей, організація, підготовка і проведення анкетних обстежень, загальних зборів тощо.

У 1913р. практичні заняття з історії статистики, теорії статистики і демографічної статистики почав проводити викладач Н.Н. Волжин, а з 1915 року – викладач  І.С. Парменов, з 1917 р. по 1919 р. – М.Г. Новинський, який після закінчення інституту у 1917 р. був затверджений викладачем. За конкурсом  у 1916 р. на кафедру статистики штатним викладачем статистики  був обраний  А.І. Ярошевич. Йому було доручено  і завідування статистичним кабінетом. До 1919р. А.І. Ярошевич  читав лекції  і вів практичні заняття з тих самих статистичних дисциплін, що і О.О. Русов, а потім       йому було доручено і викладання частини курсу економічної географії  (після того, як пішов з життя  викладач цієї дисципліни – професор Бажаєв В.Г.).

         Штатним професором на кафедру статистики був обраний 30 липня 1919 р. радою професорів видатний і знаний у всьому світі статистик і демограф М.В. Птуха ( 1884 – 1961), який обіймав цю посаду до 1931 р. М.В. Птуха читав лекції з історії та теорії статистики, а також демографії  і вів з останньої практичні заняття.

 

Створення кафедри статистики та географії

Причина адекватна наслідку.

З припиненням причини припиняється наслідок.

 (лат. прислів’я)

Із  заснуванням  Київського комерційного інституту водночас було створено кафедру статистики і географії, яку очолював професор                В.Г. Бажаєв. Кафедра здійснювала викладання теорії статистики, демографічної статистики, страхової і оцінювальної статистики, історії статистики тощо.На початку  1920 р.  Київський комерційний  інститут був реорганізований у Київський інститут соціально-економічних наук, з 24 вересня 1920 року перейменований у Київський фінансово-економічний інститут (КФЕІ), з часом – у Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка (КІНГ). На дату заснування КФЕІ мав 4 факультети: економічний, промисловий, юридичний і експлуатації шляхів. У 1921 року на базі реорганізованого Кооперативного інституту ім. Туган-Барановського засновали ще один факультет – кооперативний.

Станом на 1 липня 1922 року  в інституті працювали такі факультети: основний (загальнопідготовчий); соціально-економічний з такими відділеннями: соціально – економічне, фінансово – облікове і статистичне; господарсько – технічний з промисловим та товарознавчим відділеннями; юридичний з судовим та адміністративним відділеннями; шляхів сполучення, транспорту і зв’язку зі залізнично – експлуатаційним, автогужовим, водним та авіаційним відділеннями; кооперативний з економічним, кошторисно – обліковим та статистичним відділеннями; педагогічний та зовнішньоекономічних відносин.

На основному факультеті на першому році навчання викладалися загальнообов'язкові на всіх факультетах дисципліни, серед яких була і дисципліна "Статистика ( історія, теорія і демографія)". Лекції зі статистики читав професор М.В. Птуха.

.

Соціально-економічний факультет, на якому вчилися студенти 2-го курсу, мав такі відділення:

1.     Соціально-економічний, на 3-ому курсі якого студентам викладалася дисципліна "Економічна статистика".

2.     Фінансово-обліковий, на 3-ому курсі якого студентам викладалася дисципліна "Фінансова статистика".

3.     Статистичний, на 3-ому курсі якого студентам викладалися такі дисципліни: "Теоретична статистика" з практичними заняттями – проф. Е.Е.Слуцький; "Історія статистики" – проф. М.В. Птуха; "Демографія" з практичними заняттями - проф. М.В. Птуха; "Промислова статистика" –  проф. К.Г. Воблий; "Статистика споживання" –    проф. Г.А. Кривченко; "Сільськогосподарська статистика" -                            проф. Г.А. Кривченко; "Оцінювальнаа статистика" -                                            проф. Г.А. Кривченко; "Транспортна статистика" –                                     викладач  М.А. Короткевич; "Статистика торгівлі" –                                        викладач  С.Г. Ісаакянц; “Рахівництво і статистика”–                                викладач С.Ф. Іванов та ін.

Крім того, на статистичному відділенні проводився семінар по статистиці під керівництвом М.В. Птухи і викладача І.Г. Тренін – Петушків.

Студентам страхового відділення на 3-ому курсі викладалися статистичні дисципліни "Оцінювальна статистика" і "Страхова статистика" з проведенням практичних занять.

З  1925р. по 1930 р. у КФЕІ, як і у всіх вищих начальних закладах, викладання  дисциплін здійснювалося за циклами. У 1925 році були утворені такі цикли:  соціально – економічний, юридичний, промисловий, експлуатації шляхів і робітничий. На соціально – економічному циклі  викладалися такі статистичні дисципліни: "Статистика" - лекції читав проф. М.В. Птуха, семінари вів викладач П.І. Пустоход, і "Теоретична статистика", яку читав викладач М.М. Трацевський.

Завідувачем кафедрою у 20-х роках ХХ століття був Є.Є.Слуцький,  який займався вивченням випадкових процесів коливань у рядах динаміки.

      Євген Євгенович Слуцький (1880 — 1948)  народився 7 квітня 1880 р. в селі Новому Мологського повіту Ярославської губернії. Після закінчення із золотою медаллю гімназії  Є.Є. Слуцький  у 1899 р. вступив на фізико-математичний факультет Київського університету.Статистико-економічні праці вченого публікувалися в Києві, Лондоні та Петербурзі. Так, у 1909 р. став членом-кореспондентом Товариства економістів при Київському комерційному інституті, у 1911 р — обраний дійсним членом, а в 1911 — 1913 pp.— секретарем цього Товариства, у 1913—1915 pp. входив до складу Ради Товариства. У 1912 р. Є. Є Слуцького обрали дійсним членом математичного товариства, трохи пізніше він став членом соціологічного товариства при Інституті соціологічних досліджень у Києві, дійсним членом Товариства економістів. В 1922—1925 pp. вчений опублікував чимало цінних праць у «Записках» Української академії наук та у «Вестнике статистики. Найціннішою публікацією Є Є. Слуцького є його праця в «Записках» Української академії наук «Етюд до проблеми будування формально-прак-сеолоичних засад економіки».  В 1934 р. Є.Є. Слуцький перейшов на роботу в Математичний інститут Московського університету, в якому за сукупністю праць йому було присвоєно вчений ступінь доктора фізико-математичних наук (honoriscausa) і де він завідував кафедрою фізико-математичної статистики. Повернувшись до Москви, він почав хворіти і пішов з життя10 березня 1948 р.

http://historical-club.org.ua/uploads/posts/2013-12/1387810472_ptuha.gifМихайло Васильович Птуха(1884 – 1961 рр)

народився 7 листопада 1884 року у селищі Остер, Черніговської губернії. Вчений розробляв проблеми теоретичної та прикладної демографії, загальної теорії статистики, історії вітчизняної та світової статистики. Велике значення мали його дослідження зі статистики населення.  Найважливішого значення М. В. Птуха надавав проблемам смертності населення.Зкінця 1930-х років його проблематика зайняла домінуюче  місце в науковій діяльності академіка. З липня 1918 р. до 1931 року М.В. Птуха працював професором кафедри статистики та географіі в Київському фінансово-економічному  інституті. У 1944 р. за багаторічну науково-педагогічну і громадську діяльність М.В.Птусі було присвоєно звання Заслуженого діяча науки Української PCP. Автори цілої низки публікацій, присвячених М.В.Птусі, високо оцінюють результати наукової, науково-організаційної роботи та педагогічної діяльності саме в КІНГ’у. До сфери наукових інтересів М. В. Птухи входили також питання загальної статистичної теорії, що знайшло відображення в "Нарисах з теорії статистики населення” (1916), у монографії "Статистична наука на Заході" (1925) тощо. Він сформулював визначення статистики як науки, окреслив її предмет та специфічний метод, вказав на загальне завдання, що надає         статистичному   знанню       наукового характеру.В жовтні 1961 р. скінчилося земне життя М.В.Птухи,   не стало активного її творця, талановитого будівничого, видатного вченого, заслуженого діяча науки Української PCP, академіка Академії наук УРСР, члена-кореспондента Академії наук СРСР.

Йосип Саулович Пасхавер(1907 – 1980)  — радянський економіст, доктор економічних наук (з 1963 року), професор (з 1965 року). Народився відомий економіст 14 грудня 1907 в селі Криве Озеро Балтського повіту Подільської губернії (нині селище міського типу, районний центр Кривоозерського району Миколаївської області).Трудову діяльність розпочав з 17 років як статистик Одеського статистичного управління. Навчання поєднував із працею у сільськогосподарському відділі ЦСУ України ( 1927 – 1953) спочатку як статистик, а потім як завідувач відділу й одночасно вів науково – педагогічну роботу. В 1930 році закінчив статистичний факультет Харківського інституту народного господарства. З 1929 року в ЦСУ УРСР, одночасно викладав на кафедрі статистики ХІНГ’у. З 1937 року -  заступник, у 1939–1953 роках — начальник відділу статистики ЦСУ УРСР. В 1947–1980 роках — завідувач кафедрою статистики Київського інституту народного господарства. Під його керівництвом кафедра стала провідною з питань методології статистики та статистико – економічного аналізу, посилився її вплив на формування української економічної еліти, наукової думки та підвищився науковий рівень методичної роботи органів державної статистики. Основні роботи вченого: «Закон великих чисел і закономірності масового процесу» (1966), «Закон великих чисел і статистичні закономірності.» ( Москва, 1974), «Середні величини в статистиці.» (Москва, 1979). Автор статей в журналі «Вісник статистики», наукових робіт з проблем загальної теорії статистики та статистики сільського господарства. Один з авторів підручника для вузів «Статистика сільського господарства» (Москва, 1973). Під його керівництвом було розроблено перший в СРСР посібник «Загальна теорія статистики (для програмованого навчання)» (Москва, 1976). Й. С. Пасхавер був нагороджений Орденом « Знак Почета» та Медаллю « За доблестный труд в годы Великой отечественной войны», Медаллю « 20 – ти річчя перемоги над Німеччиною», знаком « Відмінник соціалістичного обліку»  та грамотою СРСР та ЦК Союзу робітників держзакладів.

 

Напрями розвитку статистичної науки

Сила аргументів не в їхній кількості, а у їхній вагомості.

(лат. прислів’я)

За радянських часів підготовка спеціалістів із статистики вищої кваліфікації в Україні, включаючи докторів і кандидатів наук, була зосереджена  в Київському інституті народного господарства.   Кафедра статистики налічувала значну кількість викладачів: проф. Й.С. Пасхавер – завідувач кафедрою, в.о. проф. П.І. Пустоход, доценти -   Л.Г.Марін,  М.І.  Нелюбін, А.Л. Яблочник,  С.О. Кошелюк – декан факультету праці та МТС, А.В. Головач, в.о. доц. – Поживілова Н.С., Стеценко С.Г., Ткаченко Г.Г., Шевченко Н.М., викладачі – Акімова Н.М., Вікторова Л.Л., Петренко В.М., Цанг О.К., Атаманчук Н.М., Бажанова В.Г., Павелко Р.В.,Самкова А.В.. Соколова Л.П., Єріна А.М., Трофімов В.П., Яковлева Г.М., Чектовський Е.В.   Це дозволило  керівництву інституту прийняти рішення про розподіл цього колективу  на дві кафедри: кафедру загальної теорії статистики та кафедру економічної статистики, які щорічно здійснювали підготовку 50 фахівців - статистиків з вищою освітою.

 Кафедра загальної теорії статистики

З 1 вересня 1968 року розпочала свою діяльність кафедра загальної теорії статистики, яку очолив доктор економічних наук, професор  Й.С. Пасхавер. До колективу кафедри входили: доценти – Єріна А.М., Стеценко С.Г., Трофімов В.П., Яблочник А. Л., старші викладачі – Вікторова Л.Л., Іващенко Н.Т., Цанг О.К., асистенти – Чекотовський Е.В. (з 1972р.), Вітренко Н.М. (з 1980р.), Манцуров І.Г. (з 1980р.), Трофімова Г.Г. (з 1981р.), Головко В.А. (з 1982р.), Заболотний В.К. (з 1986р.).

Під керівництвом професора Й.С. Пасхавера на кафедрі статистики велась плідна науково – дослідна робота, періодично проводилися Всесоюзні міжвузівські наради і конференції, матеріали яких публікувалися у відомих престижних наукових збірниках «Вопросы статистической методологии  и статистико-экономического анализа» ( роки 1963, 1966, 1969, 1971, 1980). Як результат на кафедрі була заснована наукова школа статистики Й. С. Пасхавера.

 Петро Іванович Пустоход народився 25 червня 1893 року в с. Житин Мінської губернії. У 1922 році закінчив економічний факультет Київського фінансово-економічного інституту з дипломом 2-го ступеня, а в 1923 році захистив диплом 1-го ступеня. З березня 1919 року по 1938 рік був старшим науковим співробітником Інституту демографії Академії Наук УССР. Працював у Київському фінансово – економічному інституті з 1 жовтня 1955 року  спочатку на посаді доцента кафедри статистики та математики, а з грудня 1964 займає посаду професора кафедри статистики. Петро Іванович ряд років завідував кафедрою статистики в Київському фінансовому інституті та Київському університеті. Опублікував більше 35 наукових робіт, головним чином зі статистики населення, в тому числі і ряд монографій з перепису населення у дореволюційній Росії та у СРСР.

 Валерій Петрович Трофімов народився 16 червня 1939 року в м. Медвеж'єгорськ  Карельської АРСР в сім’ї службовця. У 1956 році вступив у Київський фінансово-економічний інститут на обліково-статистичний факультет, який закінчив з відзнакою у 1961 році за спеціальністю «статистика». Після інституту працював райінспектором ЦСУ, а у 1962 році був зарахований до аспірантури КІНГ’у. Після закінчення аспірантури залишився на кафедрі статистики, а з1967 року – загальної теорії статистики, де пройшов шлях від асистента до професора і завідувача кафедрою. З 1980 року по 1984 р. -  завідувач кафедри загальної теорії статистики. Основні наукові дослідження В.П. Трофімова спрямовані на удосконалення статистичної методології аналізу взаємозв’язків соціально – економічних явищ, закономірностей їх розвитку і прогнозування Результати досліджень були опубліковані в монографії «Измерение взаимосвязей социально – экономических явлений»М.: Статистика, 1975 р., та в статтях « Анализ группировок методом найменших квадратов», «Стандартизированые группировки при анализе эффективности сельскохозяйственного производства». До наукових здобутків цього економіста можна перерахувати 4 монографії та більше 25 статей.

Кафедра економічної статистики

Першим завідувачем кафедри економічної статистики був Сергій Опанасович Кошелюк – декан обліково-економічного факультету, доцент. До складу кафедри входили такі викладачі:  в.о. професора Марін Л.Г., доценти - Головач А.В., Ткаченко Г.Г., Шевченко Н.Н., Поживілова Н.С., Нелюбін Н.І., Товкун В.І., Яковлева Г.М., ст. викладачі – Акімова Н.М., Самкова А.В., Соколова Л.П.,  Атаманчук Н.М., Павелко Р.В.,  асистенти – Доценко В.І. (з 1973 року), Моторин Р.М. (з 1974 року), Герасименко С.С.(з 1978 року), Козирєв О.В. (з 1978 року), Хохлов В.В. (з 1978 року),  Рождєствєнська Л.Г. (з 1980 року),  Столяров Г.С. (з 1980 року).

В 1973 році виконуючим обов'язки завідувача кафедри  став Лев Георгієвич  Марін, який у 1975 році передав завідування кафедрою економічної статистики  доценту А.В. Головачу після захисту ним докторської дисертації.

ГоловачАнатолій Варфоломійович Головач  — український економіст,  доктор економічнихнаукпрофесор кафедри статистики, академік Академії наук Вищої школи України. Професор Головач А.В. очолював кафедру економічної статистики до її об`єднання у 1988 році з кафедрою загальної теорії статистики і продовжував очолювати об`єднану кафедру статистики ще 10 років.

 Народився А.В. Головач 23 грудня 1930 р. у місті Дніпропетровську. У 1952 р. закінчив з відзнакою Всесоюзний Інститут радянської торгівлі. З 1950 р. працював референтом Інституту економіки Академії наук УРСР. З 1952 — 1954 рр. — у Держплані Ради Міністрів УРСР, у 1954 — 1965 рр. — у Всесоюзному Науково-дослідному інституті торгівлі і громадського харчування. У1961 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1965 р.працювавв Київськомуінституті народного господарства, де обіймав посади доцента, завідуючого кафедрою, професора кафедри статистики. В 1972 р. захистив докторську дисертацію.

На основі фундаментальних досліджень у галузі теорії статистики та досвіду практичної роботи А. В. Головач започаткував школу прикладної статистики економічного напряму, головною метою якої є побудова статистичного забезпечення управління економікою. Сформував теоретико-методологічні основи банківської та прикладної статистики, а також курс «Статистичне забезпечення управління економікою», за якими у 2001—2005 рр. видані навчальні посібники.

А. В. Головач — автор чотирьох монографій, семи підручників і навчальних посібників, понад ста проблемних статей у відомих фахових виданнях України та за кордоном.Він започаткував діяльність проблемних лабораторій в університеті.  Зокрема  на кафедрі статистики під його керівництвом була створена лабораторія Міністерства освіти України з аналізу та планування потреби економіки у спеціалістах з вищою освітою. Результатом цих досліджень став фундаментальний аналіз і прогноз Мінвузу України потреби у фахівцях. Протягом багатьох років планування набору студентів різних спеціальностей здійснювалось Мінвузом з урахуванням рекомендацій, викладених у монографії «Экономико-статистический анализ и прогнозирование потребности народного хозяйства в специалистах» та інших науково-практичних працях, виданих наприкінці 1990-х років під керівництвом А. В. Головача.

Під керівництвом Анатолія Варфоломійовича Головача підготовлено двадцять науковців вищого рівня. Учні Анатолія Варфоломійовича успішно працюють увищих навчальних закладахнауково-дослідних інститутах, органах державного управління і передусім — у системі Держслужби статистикиУкраїни.

Протягом тривалого часу А. В. Головач  очолюв роботу Спеціалізованої Вченої Ради Київського національного економічного університету та був членом Спеціалізованої  Вченої  Ради Київського національного торговельно-економічного університету.

За сумлінну плідну працю у підготовці та вихованні фахівців – статистиків, за багатогранну наукову діяльність та величезну громадську роботу А.В. Головач нагороджений Орденом«Знак Пошани» (1986 р.),Почесноювідзнакою«Высшая школа СССР» (1987 р.), Медаллю«В пам'ять 1500-річчя Києва»,Медаллю«Ветеран праці», Почесною відзнакою «Відмінник освіти України» (1991 р.),Медаллю  «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.» (1996 р.),Відзнакою  «Заслужений працівник КНЕУ» (2000 р.), Медаллю«Захиснику Вітчизни» (2002 р.),Відзнакою «Почесний працівник статистики України» (2005 р.).

Трансформація кафедр статистики

         Наприкінці 80-х років назріла необхідність приєднання кафедри загальної теорії статистики до кафедри економічної статистики. З вересня 1988 року об`єднану кафедру статистики очолив доктор економічних наук, професор Головач Анатолій Варфоломійович.

В цей момент кафедра статистики налічувала 25 викладачів. Це – професор Єріна А.М., доценти – Атаманчук Н.М., Вітренко Н.М., Герасименко С.С., Іващенко Н.Т., Козирєв О.В., Манцуров І.Г., Моторин Р.М., Поживілова Н.С.,  Стеценко С.Г., Соколова Л.П., Ткаченко Г.Г.,  Товкун В.І., Чекотовський Е.В., Яковлева Г.М., старші викладачі –       Павелко Р.В., Рождєственська Л.Г., Самкова А.В., Хохлов В.В., асистенти – Заболотний В.К., Новицький Я.В., Семеніченко (Бараник) З.П.,          Столяров Г.С., Трофімова Г.Г. У 1989 році кафедра статистики поповнилась асистентами: Єфіменком І.А. та Пальян З.О, а згодом І.А. Гончар, А.М. Єрін та М.Ю. Потапова. У 1990 році на посаду старшого викладача була прийнята Л.Ф.Удотова, яка тривалий час працювала завідуючою лабораторії Науково-дослідного сектору університету.

         З 1995 року по 2000 рік завідував кафедрою статистики професор    С.С. Герасименко.

http://www.nam.kiev.ua/uploads/posts/2012-01/1327116354_1.jpgСергій Сергійович Герасименко - український економіст, доктор економічних наук, професор.          С.С. Герасименко народився 2 квітня 1948 року в місті Києві. У 1970 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка.  У 1975 році захистив кандидатську дисертацію, у 1991 – докторську. Отримав наукове звання доцента у 1982 році, наукове звання професора – у 1999 році. Основні напрями наукових досліджень вченого – статистика ринку праці фахівців, система національного рахівництва, статистичне забезпечення аналізу фінансового ринку.     У навчальному процесі  професор С.С. Герасименко викладає дисципліни: Статистика, Правова статистика, Економічна статистика, Фінансовий облік, Контролінг. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».  Загальна кількість наукових, науково-методичних і дидактичних публікацій становить понад 130 назв.         

У квітні 2000 року кафедру статистики очолив професор Р.М. Моторин.

     Руслан Миколайович Моторин народився 11 березня 1949 року в с. Калінінське Фрунзенської обл. Киргізської РСР. У 1973 році закінчив з відзнакою Київський  інститут народного господарства за спеціальністю «Статистика». Захистив кандидатську дисертацію у 1980 році, докторську дисертацію у 1998 році, отримав наукове звання доцента у 1989, професора у 2001 році. Працював на кафедрі статистики на посадах асистента(1976-1985), старшого викладача (1985-1987), доцента (1987-2000), професора (2000, 2004-2007).

Під керівництвом Ігоря Германовича Манцурова на кафедрі розпочато наукову роботу, пов’язану із статистичним аналізом темпів і пропорцій економічного розвитку у країнах з перехідною економікою, структурною перебудовою економічних систем цих країн.Цей напрям був започаткований І.Г.Манцуровим, коли він був відряджений Україною у розпорядження ООН, в складі керівного апарату якої працював тривалий час у багатьох країнах Африки та на Балканах. Науково-практичні рекомендації, розроблені І.Г.Манцуровим та його учнями були покладені в основу збалансованих програм гуманітарної допомоги спеціалізованих агенцій ООН країнам, що постраждали від війн та етнічних конфліктів, а також планів економічного та соціального розвитку цих країн.

  Зоя Павлівна Бараник народилася 6 грудня 1951 року у місті Балтійськ Російської Федерації, заступник завідувача кафедри, професор. У 1974 році Зоя Павлівна закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка ( Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») за спеціальністю «Статистика». ). Кандидат економічних наук з 1987 року.  У 1987 році захистила кандидатську, а у 2007 докторську дисертацію. Професор кафедри статистики з 2009 року.

Основні навчальні дисципліни: «Статистика», «Статистика праці» , «Статистика ринку праці» , «Соціально – демографічна статистика», «Університетська освіта».

Наукові здобутки професора, д.е.н. Бараник З.П. спрямовані на розробку методологічних, методичних та організаційних питань формування стратегії розвитку ринків, підходів до їх комплексного статистичного аналізу та оцінювання як на регіональному, так і національному рівнях. Теоретичне осмислення кола питань, пов’язаних з функціонуванням ринків, надає практичній діяльності з урегулювання ринкової системи господарства корисні рекомендації та пропозиції щодо її вдосконалення, оцінює різні аспекти формування, становлення та розвитку окремих ринків.

Бере участь у виконанні науково – дослідних робіт кафедри статистики факультету інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», зокрема, держбюджетних тем: «Методологія і методика статистичного аналізу соціально – економічних явищ і процесів» (номер державної реєстрації 0100U006873) та «Методологія статистичного дослідження економічного розвитку та конкурентоспроможності країни в умовах трансформаційної економіки» (номер державної реєстрації 0106U004339

Зоя Павлівна є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності «08.00.10 – статистика», є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 Науково – дослідного економічного інституту Міністерства економіки України по захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності  «08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Була двічі нагороджена Міністерством освіти і науки України "Почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання студентської молоді". Має понад 150 наукових праць.

           Антоніна Михайлівна  Єріна – доктор економічних наук, професор. Народилася А. М. Єріна 27 серпня 1938 р. в с. Камінь Кролевецького району Сумської області, у 1952 р. вступила до Київського статистичного технікуму, який закінчила у 1955 р. , у 1955–1960 рр. – навчання у Київському фінансово-економічному інституті .З 1962р. професійне життя А. М. Єріної нерозривно пов’язане з кафедрою статистики, де вона розпочала свою науково-педагогічну діяльність з посади асистента допрофесора. В 1966 року закінчила аспірантуру і успішно захистила кандидатську дисертацію під науковим керівництвом Й. С. Пасхавера, у 1984 р. – докторську дисертацію.

За її авторства та наукової редакції видано чотири підручники, вісім навчальних посібників, серед них єдині в Україні «Статистичне моделювання та прогнозування» і «Організація вибіркових обстежень», дві монографії, понад сто двадцять статей та інших наукових праць. Основний напрям наукової роботи – статистичне моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів. Наукові результати пов’язані з використанням статистичних моделей на різних рівнях системи управління для діагностики стану соціально-економічних систем, розкриття причинного механізму їх функціонування і розвитку, для обґрунтування управлінських рішень. А. М. Єріна нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України», їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету».

 

 

Марина Володимирівна Пугачова - професор, доктор економічних наук, має стаж роботи понад 30 років. Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю “прикладна математика”, у 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “автоматизовані системи управління”, у 2008 р. – докторську дисертацію за спеціальністю “статистика”. Основний напрям наукових досліджень : методологія систем статистичного моніторингу, теорія прийняття рішень, статистика підприємств, кон’юнктурні обстеження підприємств. Має опублікованих понад 120 наукових праць.

Ніна Михайлівна Атаманчук - доцент, кандидат економічних наук, стаж роботи понад 46 років.Закінчила Київський інститут народного господарства в 1965 р. З 1958 по 1961 рр. працювала в районній інспектурі Державної статистики Житомирської області. З 1965 р. по даний час працює на кафедрі статистики. Основні напрями наукових досліджень : статистичне дослідження основних засобів, інвестицій. Має більше 40 наукових праць та публікацій.

Сергій Сергійович Ващаєв – доцент,кандидат економічних наук, , стаж роботи  понад 15 років. Народився в м. Тбілісі (Грузія). У 1996 році закінчив Київський державний економічний університет, у 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників». З 1999 року по теперішній час працює на кафедрі статистики ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана», декан факультету інформаційних  систем і технологій (ФІСІТ). Основні напрями наукових досліджень :статистичні методи аналізу діяльності малого підприємництва в Україні. Має понад 20 наукових праць та публікацій.

Ольга Олександрівна Васєчко - доктор економічних наук,  професор кафедри статистики. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «статистика».

З 1983 р. по 2009 р. працювала в системі державної статистики України на посадах: начальник Головного управління статистики підприємств та Генеральний директор Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Держкомстату України. У 1992 р. отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «статистика», у 2006 р. - доктора економічних наук. Після захисту докторської дисертації викладала на посаді професора в Національному університеті «Київо-Могилянська Академія». Починаючи 2006 р. і по теперішній час є запрошеним та асоційованим професором університету Сорбона-Пантеон (Париж, Франція) та запрошеним професором університету UNLV (Невада, США). Протягом тривалого часу приймає участь у міжнародних проектах ООН та Європейської комісії як експерт із статистики в країнах Азії, Африки та Європи. Має членство в Американській економічній та Американській статистичній асоціаціях. Сфера наукових інтересів: економічна статистика, макроекономіка, управління ризиком, прямі іноземні інвестиції.

Ольга Володимирівна Галіцина – доцент, кандидат економічних наук, стаж роботи понад 10 років. Народилася в м.Києві. У 1988 році закінчила Київський інститут народного господарства, у 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Статистичний аналіз розвитку структури економіки». З 2004 року по теперішній час працює на кафедрі статистики ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана». Викладає навчальні дисципліни: «Статистика», «Економічна статистика», «Екологічна статистика», «Банківська статистика». Основні напрями наукових досліджень: статистичні методи аналізу структури економіки та її розвитку.  Має 37 наукових праць та публікацій. 

Ганах Наталія Іванівна. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.Стаж науково – педагогічної  роботи – 36 років. Народилася 10 лютого 1956 року на Хмельниччині в сім’ї службовців.1978р. з відзнакою закінчила денне відділення факультету автоматизованих систем управління Калінінського політехнічного інституту (зараз Тверський національний технічний університет, Росія), отримала кваліфікацію інженер – системотехнік.

З вересня 1978 р. – на викладацькій роботі на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора в державних вищих навчальних закладах України ІІІ – IV рівнів акредитації на кафедрах економіки, інформатики та комп’ютерної техніки, економіко – математичних методів, статистики.

В 1989 – 1992 рр. – навчання в денній аспірантурі на кафедрі економіко – математичних методів Київського державного економічного університету (зараз ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана). В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.13 – економіко – математичне моделювання на тему «Оптимізація стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва», отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

В 2001 р. присвоєно вчене звання доцента. Коло наукових інтересів – економіко - математичне і статистичне моделювання соціально – економічних процесів. Має більше 50 наукових, навчально-методичних публікацій, в тому числі три навчальних посібники.

FullSizeRenderДмитро Леонідович Єрін. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.Науково – педадогічий стаж роботи– 12 років. У 1995 р. закінчив Київський державний економічний університет, у 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу». На кафедрі статистики працює з 2005 року, викладає навчальні дисципліни: статистика, статистичне забезпечення управління, демографія. Основні напрями наукових досліджень: статистика зовнішньоекономічної діяльності. Опубліковано 30 науково-методичних праць, серед них 2 навчальні посібники.

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1303834491.jpgЯрослава Володимирівна Іщук. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.Стаж роботи – 12 років. Викладає такі дисципліни, як статистика, банківська статистика. Закінчила Київський національний економічний університет у 1998 р. Основні напрями наукових досліджень:статистичне вивчення банківської діяльності. Має більше 20 наукових праць та публікацій.

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1305268997.jpgІрина Вікторівна Луняк.Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 5 років. У 1994 році закінчила Київський політехнічний інститут, у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Статистика». Викладає навчальні дисципліни: «Статистика», «Історія статистики», «Статистика праці», «Статистика ринку праці». В КНЕУ працює з 1997 року. Основні напрямки наукових досліджень:статистичне вивчення ефективності функціонування ринку праці. Має 10 наукових праць та публікацій.

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1303834605.jpgМаргарита Вікторівна Мазур. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.Стаж роботи – 8 років. Народилася в м. Києві. У 2000 р. закінчила Київський національний економічний університет, у 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України», у 2011 р. – присвоєно звання доцента. З 2002 р. по теперішній час працює на кафедрі статистики Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. Викладає дисципліни: “Статистика”, “Економічна статистика”, “Статистика ринків”, “Статистика ринку товарів і послуг”.

Основні напрямки наукових досліджень: Статистичні методи аналізу ринків товарів і послуг, цін та інфляції. Має більше 20 наукових праць та публікацій.

 

Мазуренко Ольга Костянтинівна.Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 20 років. У  1986 р.закінчила  Київський http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1303835151.jpgавтомобільно дорожний інститут,  у1993 р.захистила кандидатську дисертацію, у  2004 р. присвоєно вчене звання доцента. З 1993 року по теперішній час працює на кафедрі статистики ДВНЗ «КНЕУ  імені Вадима Гетьмана», викладає навчальні дисципліни: Статистика, Статистика державного бюджету, Статистика державнихфінансів, Статистичне моделювання і прогнозування.  Основні напрямки наукових досліджень: статистика державних фінансів, статистика зовнішньоекономічної діяльності. Статистика послуг. Має більше 30 наукових праць та публікацій, серед них  підручник «Економічна статистика» та 4 навчально-методичних посібника.

                                                                        

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1304516581.jpg  Ярослава Валеріївна Поплюйко.Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 10 років. Закінчила Київський національний економічний університет у 2000 р, магістр з організації та управління статистичними дослідженнями. Проходила підвищення кваліфікації у Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи, відділі соціально-демографічної статистики. Викладає дисципліни:статистичне забезпечення управління економічним та соціальним розвитком, статистика.Має більше 20 наукових праць та публікацій.

       

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1303834219.jpgЛариса Григорівна Рождєственська. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.Стаж роботи понад 49 років. Заслужений працівник Київського  національного економічного університету ім. В. Гетьмана, ветеран праці. Працювала  в університеті на посадах асистента, ст. викладача, доцента, декана факультету післядипломної освіти викладачів  вищих навчальних закладів України з економічного профілю. Освіта: закінчила  Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка за кваліфікацією економіста по спеціальності статистика (1968 р.); аспірантуру Українського НДІ торгівлі (1978 р.). Дисципліни, які викладає: Теорія статистики, Економічна статистика, Статистика ринків товарів і послуг, Статистика ринків та ін. Основні напрямки наукових досліджень:торгівля, менеджмент, маркетинг, статистика, економіка. Наукові праці:  у кількості понад 50. Є автором навчального посібника  «Статистика ринку товарів і послуг», в якому використана міжнародна методологія для країн з ринковою економікою, запропонованою ООН як  Система національних рахунків (СНР).

 

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1303835785.jpgГалина Григорівна Трофімова. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.Стаж роботи у вищих навчальних закладах – 38 років.Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, ветеран праці. У 1972 році закінчила Київський інститут народного господарства (КНЕУ) з відзнакою, у 1988 році захистила кандидатську дисертацію.Працювала провідним економістом в статистичних органах, асистентом кафедри економіки галузей народного господарства і статистики Київського торгово-економічного інституту (1976 – 1981 р.р.), асистентом кафедри загальної теорії статистики Київського інституту народного господарства(1981 – 1990 р.р.). З 1990 до 1995 року обіймала посаду старшого викладача КНЕУ, з 1995 року доцент кафедри статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана.Дисципліни, які викладає: статистичне моделювання та прогнозування, статистика, правова статистика, економічна статистика. Основні напрямки наукових досліджень:статистичне дослідження соціально-правових процесів.Наукові праці:  у кількості більше 40 наукових праць та публікацій.

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1303835402.jpgАндрій Анатолійович Шустіков. Кандидат економічних наук, професор кафедри статистики.Стаж роботи – 31 рік.У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, в 1991 році отримав науковий ступень кандидата економічних наук, у 1995 році вчене звання доцента, з 1989 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри статистики Київського національного економічного університету.Основні напрями наукових досліджень:статистичне дослідження фінансової сфери. Має 48 наукових праць та публікацій.

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1304968489.jpg

Олена Анатоліївна Пєтухова. Старший викладач, провідний інженер відділу науки та аспірантури. Стаж роботи – 10 років. Закінчила КНЕУ у 1984 р., спеціальність "Статистика". Основні напрями наукових досліджень:статистичне оцінювання рівня зайнятості населення.

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1337064933.png

Катерина Вікторівна Сіренко. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 6 років. Народилася в м. Києві. У 2005 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2011 р. по теперішній час працює на кафедрі статистики Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.  Викладає дисципліни: “Статистика”, “Статистика сільського господарства”, “Міжнародна статистика”. Основні напрями наукових досліджень: статистичні методи аналізу ринку туристичних послуг.

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1322046994.jpgІрина Геннадіївна Столєтова. Старший викладач кафедри статистики. Стаж роботи – 9 років. У 1993 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю математика; в 2000 році закінчила Київський національний економічний університет. З 1995 р. працювала в Криворізькому філіалі Київського державного економічного університету. В КНЕУ ім. В. Гетьмана працює з 2005 р. Основні напрями наукових досліджень: статистика, демографія, соціально-демографічна статистика.

 

http://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1303835646.jpgТетяна Євгеніївна Трубнік. Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років. Закінчила у 1994 році Київський державний економічний університет з відзнакою. У 2000 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету по кафедрі статистики. Працює у КНЕУ з  2000 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Статистичний аналіз формування та розвитку секторальної структури економіки України". Основні напрямки наукових досліджень:система національного рахівництва, економічна статистика, регіональний та секторальний аналіз. Щорічно береучасть у підготовці студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Статистика» та напрямом підготовки «Прикладна статистика», в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та щорічної наукової студентської конференції. Викладає дисципліни: "Статистика", "Економічна статистика", "Національна рахівництво". Має більше 30 наукових праць та публікацій. 

 

Науково-методичний внесок кафедри

Де більше науки, там менше муки.

(укр. прислівя)

Завідувач кафедрою статистики професор Манцуров є Головою Підкомісії Статистики з напрямку «Економіка і підприємництво» Міністерства  освіти та науки України.  

Кафедрою статистики завдяки наявності професіоналів вищої кваліфікації, а також відповідного наукового, методичного і технічного забезпечення підготовлено та впроваджено підручники та навчальні посібники з грифом МОН України. Видана науково-методична література утворює блоки фундаментальних та спеціальних дисциплін при підготовці бакалаврів і магістрів з прикладної статистики в Україні. Серед них: «Історія статистичної науки»( Е.В. Чекотовський), «Статистика» (за ред.                 С.С. Герасименка), «Економічна статистика» (за ред. Р.М. Моторина), «Статистика ринків» (за ред. І.Г. Манцурова), «Фінансова статистика»    (А.А. Шустіков), «Статистика праці» (З.П. Бараник), «Статистика сільського господарства» (Е.В. Чекотовський), «Організація вибіркових обстежень» (А.М. Єріна), «Статистичне моделювання і прогнозування» (А.М. Єріна), «Методологія наукових досліджень» (А.М. Єріна), «Статистика охорони здоров`я» (Г.С. Столяров), «Статистика населенняя» (С.Г. Стеценко), «Демографічна статистика» (З.О. Пальян), «Правова статистика»               (Г.Г. Трофімова), «Соціальна статистика» (Л.Ф. Удотова), «Статистика ринку праці» (З.П. Бараник), «Міжнародна економічна статистика» (Р.М. Моторин), «Статистика ринку товарів і послуг» (Л.Г. Рождєственська), «Макроекономічна статистика» (за ред. І.Г. Манцурова). 

На основі плідного співробітництва з банківськими установами вперше було створено дисципліну "Банківська статистика" і видано ряд навчальних посібників з цієї дисципліни, авторами яких є Головач А.В., Захожай В.Б., Трофімова Г.Г., Головач Н.А..

З цієї дисципліни видані навчальні посібники: Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. "Статистичне забезпечення управління економікою: Прикладна статистика". – К.: КНЕУ, 2005; А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач "Статистичне забезпечення управління економікою: Прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища MicrosoftExel". – К.:КНЕУ, 2006; А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А.Головач "Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (Методологія і практика прикладної статистики)". – К.: КНЕУ, 2010. За цим напрямом захищено декілька кандидатських і докторських дисертацій.

Міжнародні зв’язки кафедри статистики

Кафедра статистики проводить значну роботу з організації міжнародного співробітництва, що сприяє вдосконаленню процесу підготовки висококваліфікованих фахівців з ринкової економіки.

Колектив кафедри підтримує тісні наукові зв`язки з міжнародними, іншими зарубіжними університетами. Вже двадцять років продовжує свою роботу постійно діючий Українсько-польсько-словацький семінар, який щороку розглядає актуальні проблеми розвитку статистики в сучасних умовах.

Кафедра статистики підтримує багаторічні творчі зв’язки з колегами з Польщі, Словакії та Швейцарії. Вона має двосторонні угоди з Краківським економічним університетом (Польша) та Вищою школою в м. Братислава (Словакія).

Щороку студенти старших курсів та аспіранти кафедри статистики мають можливість пройти стажування у Міжнародній організації праці в м. Женева (Швейцарія) за кошти цієї організації. Відповідно до «Стратегії гармонізації державного управління країн ЄС та Східного Партнерства», що підписана 28 країнами Європи, в тому числі й Україною, передбачено формування єдиного освітнього простору країн ЄС та Східного Партнерства. Даною загальноєвропейською стратегією передбачено й впровадження міжнародних програм студентського обміну (МПСО) та програм подвійних дипломів (ППД) між найбільшими українськими університетами та провідними університетами ЄС.

ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"є активним учасником даного міжнародного процесу. Так, у міжнародних програмах студентського обміну прийняло участь майже тисяча осіб, що навчаються в університеті (за даними Міністерства освіти і науки України). Найбільш ефективними є програми Erasmus Mundus, програма німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальна програма Fulbright та програми Інституту Відкритого Суспільства (Вашингтон).

В 90-ті роки минулого сторіччя отримав свій розвиток науковий напрямок "Статистика фінансового ринку", започаткований проф. С.С.Герасименком, який реалізовувався у співпраці з Інститутом економічного розвитку Світового банку. У 2005 році започатковано спільні наукові проекти  з Міжнародною організацією праці та Міжнародною організацією з міграції населення (Женева).

 

 

Видатні випускники кафедри статистики

Коли ум оволодів предметом – слова самі приходять.

(лат. прислівя)

В Україні існує потужна наукова школа зі статистики, представники якої плідно працюють в міністерствах і відомствах, наукових установах і вищих навчальних закладах економічного профілю. Це академіки НАН України Е.М. Лібанова та С.І. Пирожков, член ? кореспондент НАН України І.Г. Манцуров, кожний з яких, до речі, очолює чи очолював потужні наукові заклади НАН України, РНБО України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Академік С.І. Пирожков наразі працює на посаді Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Молдова. В.А. Головко працював першим заступником Голови Держкомстату України. Тривалий час працювали в спеціальних агенціях ООН В.П. Трофімов та І.Г. Манцуров. В зарубіжних університетах викладали Н.Т. Іващенко та Е.В. Чекотовський і донині викладають С.С. Герасименко та Р. М. Моторин. Серед випускників кафедри Н.М. Дєєва (Тарасюк) – перша жінка-губернатор в Україні.

Якість підготовки кадрів із статистики характеризує також той факт, що два випускники кафедри статистики – професори В.П. Трофімов та І.Г. Манцуров – зробили  визначну кар’єру в системі Організації Об’єднаних Націй, підтвердивши тим самим високий міжнародний авторитет української наукової школи зі статистики.

moldova Сергій Іванович Пирожков– доктор економічних наук, професор, академік Національної Академії наук України. Народився С.І. Пирожков 20 червня 1948 року в місті Києві. З 1965 по 1969 рік  навчався на обліково-статистичному факультеті Київського інституту народного господарства за спеціальністю «Статистика». У 1973 році захистив кандидатську дисертацію, у 1991 – докторську.

         З 1991 по 1997 рік С.І. Пирожков – директор-організатор, директор, радник дирекції Національного інституту стратегічних досліджень; академік – засновник Української академії політичних наук (1992 р.); член Світової асоціації народонаселення (1993р.); засновник фонду інтелектуального співробітництва «Україна XXI». Був Президентом асоціації «Національний центр підприємництва України», членом Державної комісії з питань реорганізації в галузі науки, членом комісії при Президентові України з питань громадянства (1993 – 1997рр.), членом Ради по роботі з кадрами при Президентові України (1995 – 1997рр.).

         Державний службовець І-го рангу з 1998 року. Він є автором та співавтором більш ніж 250 наукових праць, зокрема співавтором монографій «Индекс человеческого развития: опыт Украины» (1995), «Внешняя миграция Украины: причины, следствия, стратегии» (1997), «Украина – Россия: проблемы экономического взаимодействия» (2000), «Финансовая политика в Украине и Российской Федерации: сравнение, опыт, проблемы».

         З 2001 по 2007 рік С.І. Пирожков – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки. З березня 2007 року працює Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова.

         С.І. Пирожков нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ-го ступеня в 1998 році, орденом «За заслуги» ІІ-го ступеня  у 2008 році. Є Лауреатом премії ім. М. Туган-Барановського АНУ (1996), Почесним професором Пекінського інституту міжнародних порівняльних досліджень (1997), Лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки (2002). У 2003 році йому присвоєне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Libanova      Елла Марленівна  Лібанова— відомий економіст і демограф. Від 16.03.2007 р. Елла Марленівна обіймає посаду директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Кандидатську дисертацію Е.М. Лібанова захистила в 1977, докторську         —      в1993 р.Звання професора за фахом "демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" їй присуджено     у2000 році.        У 2002 році Указом Президента України Е.М. Лібановій присуджено звання Заслуженого економіста України. Цього ж року її обрано член-кореспондентом НАН України за спеціальністю"економікапраці".У квітні 2009 року Е.М. Лібанову обрано академіком НАН України за спеціальністю "соціоекономіка" та затверджено на посаді академіка-секретаря Відділення економіки  НАНУкраїни.

          Академік Е.М. Лібанова, член Міжнародного союзу демографів, бере участь в міжнародних конференціях, вона очолювала офіційні делегації України на 35 та 36 сесіях Комісії ООН з соціального розвитку (Нью-Йорк, 1997 і 1998 рр. відповідно) та Міжнародної конференції на рівні міністрів з проблем старіння під егідою Європейської Економічної комісії ООН (Ліон, 2007), була радником Делегації України на Європейському форумі з проблем становища жінок (Відень, 1994) і Всесвітньому форумі з соціальних проблем "Женева—2000" (Женева, 2000), на щорічних сесіях Комісії ООН з народонаселення і розвитку (Нью-Йорк, 2007, 2008). Є експертом Світового банку з проблем бідності населення в країнах з перехідною економікою (Будапешт, 2000), експертом МОП з проблем гнучкості і захищеності ринку праці (Будапешт, 2006; Женева 2007; Женева, 2008), експертом Єврокомісії з проблем соціально-економічного розвитку (Брюссель, 2008).
          Понад 200 наукових праць Е.М. Лібанової опубліковано у вітчизняних і міжнародних виданнях, з них більше 30 — у спеціалізованих виданнях ООН, Світового банку, ЮНІСЕФ, МОП та інших  впливових міжнародних організацій

Академіка Е.М. Лібанову нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Подякою Кабінету Міністрів України (2004), Орденом княгині Ольги III ступеня (2009), Орденом княгині Ольги II ступеня (2013).

Надія Миколаївна Дєєва народилася 22 жовтня 1951 року в с. Тишківка, Новомиргородського р-ну, Кіровоградської області. Вищу освіту економіста отримала в Київському інституті народного господарства. З 1999 року працювала на керівних посадах обласної влади: начальник головного фінансового управління, заступник голови ОДА (1999-2005), голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2005-2007 рр.). У кінці 2007 року була призначена на посаду заступника Міністра оборони (2007-2009 рр.). У теперішній час працює головним науковим співробітником відділу соціальної інфраструктури Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ.

 

 

Остання редакція: 25.11.15