Інститут інформаційних технологій в економіці

Виробнича та переддипломна практика

Положення про організацію практики студентів ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». (Пр. № 7 від 01.03.2018 р).

Укладені довготермінові договори кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки із партнерами-роботодавцями на проходження практики студентами.

 
 
Остання редакція: 23.02.21