Інститут інформаційних технологій в економіці

87-а наукова студентська конференція 07 Травня 2020р.

За результатами роботи трьох секцій наукової студентської конференції 4-7 травня 2020 р. у дистанційному режимі по платформі кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки “Аналітичне забезпечення інформаційних технологій у кіберпросторі”, а саме:

Секція 1.Кібербезпека та системний аналіз (модератори доц. Мамонова Г.В., доц. Потапенко С.Д.),

Секція 2.Комп’ютерна математика (модератори доц. Гладка Ю. А., ас. Чугаєва О.В.),

Секція 3.Інформаційний менеджмент (модератор проф. Лазарева С.Ф.),

визначено  переможців, у тому числі призові місця отримали такі студенти:

1.“Алгоритми досягнення консенсусу в сфері криптовалют”, автор Петренко Анастасія Ігорівна, 3 курс, ІІТЕ, гр. ІК-301.

Науковий керівник: к.т.н., доцент  Четверіков І.О.

1. “Реалізація моделі лінійного програмування засобами Python на прикладі формування портфеля цінних паперів”, автор Болдирєв Феодосій, 1 курс, гр.ФЦ-101.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Корзаченко О.В.

2. “Практичне застосування алгоритмів нечіткої логіки для покращення ефективності навчання”, автори Чебан Олеся Олегівна, 1 курс, ІН-102, Ципляк Олександр Олександрович, 4 курс, ІН – 401.

Науковий керівник:  к.ф.-м. н., доц. Мамонова Г.В.

2. “Збір та аналіз вимог для оптимізації бізнес процесів підприємства”, автор Пшеняннік Єлизавета, 6 курс, гр. ІАК – 601.

Науковий керівник:  к.е.н., доц. Самченко Н.К.

3. “Особливості оптимізації бізнес-процесів підприємств в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавіруса”, автор Чернявський Кирило, 5 курс, гр. ІЕК-501.

Науковий керівник: к.е.н., доц. Корзаченко О.В.

 

Всього по платформі кафедри було обговорено 44 наукових проєкти за авторством 50 студентів 1-6 курсів ННІ «Інституту інформаційних технологій в економіці» та факультету економіки та управління КНЕУ.

Всі студенти отримали сертифікати учасників, наукові досягнення всіх учасників будуть опубліковані на сайті кафедри та на сайті ННІ «Інституту інформаційних технологій в економіці», а наукові досягнення переможців будуть опубліковані в збірнику тез конференції.

Вітаємо студентів та наукових керівників!

Вдячні всім учасникам, науковим керівникам та модераторам секцій!

До нових зустрічей!!!