Інститут інформаційних технологій в економіці

Системи моніторингу

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

Вивчати, оцінювати й аналізувати: рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації об’єкта; рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації того чи іншого процесу; вплив ІТ-інфраструктури на бізнес-процеси організації; резерви підвищення ефективності функціонування інформаційних технологій і систем в організації. Розробляти систему показників для оцінювання роботи ІТ-підрозділу та його програмно-апартного комплексу. Організовувати та керувати проведенням внутрішнього і зовнішнього ІТ-аудиту. Здійснювати моніторинг параметрів обладнання та програмного забезпечення (системного, прикладного, баз даних, тощо), доступності та продуктивності ІТ-сервісів.

Остання редакція: 21.09.15

Публікаціі з предмету

  • Системи моніторингу 6i04 (29.1 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Системи моніторингу» 23 Січня 2018 р.
  • Системи моніторингу 6i01 (24.8 KB)паспорт щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки«Системи моніторингу»23 Січня 2018 р.
  • Системи моніторингу 6i04 (56.1 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Системи моніторингу»  6i0422 Січня 2018 р.
  • Системи моніторингу 6i01 (65.2 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Системи моніторингу» 6i0122 Січня 2018 р.
  • Монографія "Структурно-функціональний аналіз та моделювання розвитку економіки" 2013 (3.7 MB)Монографія "Структурно-функціональний аналіз та моделювання розвитку економіки" 2013 В. К. Галіцин, О. П. Суслов, О. В. Галіцина, Н. К. Самченко  20 Травня 2013 р.