Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітньо-професійна програма ''Системний аналіз''

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми:

 
Практична підготовка:
 
Остання редакція: 16.03.21