Інститут інформаційних технологій в економіці

Стажування

Джалладова Ірада Аґаверді-кизи - доктор фізико-математичних науки, професор, завідувач кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Навчальний курс Tech Summer Bootcamp for Teachers, кількість годин - 10, кредитів ЄКТС 0.3, SoftServe Academy  26 липня 2023 – 01 вересня 2023. Сертифікат PR № 14494/2023.
 2. Навчання за програмою підвищення квалифікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄДКІ, а саме дистанційний курс "Основи тестології та розробки тестових завдань" і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 125 "Кібербезпека". МОН України. НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. (30 годин, 1 кредит ECTS) 
 3. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0524
 4. Teacher's DevOps Course. Сертифікат № RZ № 9326/2022 з 02 липня по 12 серпня 2022 року, SoftServe IT Academy (Обсяг навчання 108 годин, 3,5 кредити). Фахові компетенції: Docker, Source Control Git + GitHub, Linux, Bash Scripting, CI/CD, Jenkins, Terraform. 
 5. "SSWU TCHR001: Teachers Smart-Up" Sigma Software University. 1-8 серпня 2022 року.
 6. TEACHERS` SMARTUP” course by Sigma Software University. Partner of the course — IT Ukraine Association. Certificate No 10217. з 24.01.2022 по 28.01.2022 р., 30 hours (1 ECTS)
 7. Сертифікат “CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)” online training workshop on 04 - 07 October, 2021, Cybersecurity EAST
 8. CompTIA Network+” Professional 5-day Intensive trainings on 09th-13th August, 2021, Cybersecurity EAST.
 9. Сертифікат академії CISCO курс CNNA 1, CNNA 2. Квітень-серпень 2020 р. (грант академії CISCO).
 10. Сертифікаційний Центр «Стандарт». Сертифікат 140918-1ІБ, «Менеджер систем управління інформаційною безпекою», 22.09.18.
 11. Стажування за програмою мобільності викладачів та наукових співробітників, Грант МОН Словаччини, Братислава, Словаччина 2015 квітень-липень.
 12. ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 020884/055103-17 «Дистанційні технології у освітньому просторі університета», 1.12.2017.
 13. Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій, ННІ Інформаційно-діагностичних систем, довідка № 03.02/1536 від 11.07.2017. Тема: «Досвід викладання дисциплін за спеціальністю «Кібербезпека» та ознайомлення з діяльністю лабораторії при кафедрі» 12.05.17 по 12.07.17 

 

Галіцин Володимир Костянтинович - доктор економічних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС 02070884/069968-20  за програмою Інституту післядипломної освіти «Мовний бренд сучасного професіонала» (120 год.), від 04 грудня 2020 року.
 2. Сертификат Квалификационного семинара в рамках проекта ЕС TEMPUS  «Приобретение профессинальных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей» на базе Института Экономической Педагогики Венского Экономического Университета от 06.12.2014.
 3. Сертифікат Міжнародного Центру Розвитку Підприємництва та Менеджменту,UNDPUkraineНавчальна програма «Я fronteddeveloper» 23.02.2017.

Калганова Валерія Ігорівназаступник завідувача кафедри, старший викладач

 1. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0527
 2. Курси підвищення кваліфікації за програмою «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача»
  тривалість 120 годин (4 кредити), січень 2023 р.  ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0512

 

Камінський Олег Євгенович - доктор економічних наук, доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Курс підвищення кваліфікації «Штучний інтелект. Майбутнє освіти» (Міністерство цифрової трансформації України). 30 годин/1 кредит ЄКТС. З 7 по 23 листопада 2023 року. Сертифікат №ШІ0703
 2. Навчальний курс Tech Summer Bootcamp for Teachers, кількість годин - 10, кредитів ЄКТС 0.3, SoftServe Academy  26 липня 2023 – 01 вересня 2023. Сертифікат  FA № 14466/2023  .
 3. Онлайн-курс "Основи AI" від Google (партнер Міністерство цифрової трансформації України). Курс тривав із 16 травня по 8 червня 2023 року.
 4. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0528
 5. Teacher's DevOps Course. Сертифікат № RZ № 9331/2022 з 02 липня по 12 серпня 2022 року, SoftServe IT Academy (Обсяг навчання 108 годин, 3,5 кредити). Фахові компетенції: Docker, Source Control Git + GitHub, Linux, Bash Scripting, CI/CD, Jenkins, Terraform. 
 6. "SSWU TCHR001: Teachers Smart-Up" Sigma Software University. Сертифікат № 49c9b8f61c884fa38df23f55d6c6b29d, 1-8 серпня 2022 року.
 7. International internship under the program «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE», Сертифікат № SZFL 001584 з 12 лютого по 20 березня 2022 року, Jagiellonian University in Krakow (Обсяг навчання – 180 академічних годин), Learning result: development of professional competencies.
 8. “CompTIA Network+” Professional 5-day Intensive trainings on 09th-13th August, 2021, Cybersecurity EAST.
 9. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Свідотство 12СС № 02070884/070155 – 21 за програмою "Мовний бренд сучасного професіонала"  з 3 березня  по 29 квітня 2021 року, КНЕУ (Обсяг навчання – 120 академічних годин).
 10. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Сертифікат 12 СПВ 006521, за програмою «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», 28.03.2014.
 11. Сертифікат Міжнародного Центру Розвитку Підприємництва та Менеджменту, UNDPUkraine, ПРОООН, Навчальна програма «Я - Frontend Developer» 21.02.2017.

Толюпа Сергій Васильович - доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів. Національна академія державного управління. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 142481,  2015р.
 2. Міністерство освіти і науки України. Вінницький національний технічний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 301873, .2015р.

Наконечний Володимир Сергійовичдоктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Стажування  у закладі вищої освіти країни, що входить до ЄС в Університеті економіки м. Стальова Воля, Республіка Польща, 19–30 листопада 2018 р. має відповідний сертифікат та м. Варщава, Республіка Польща, 09 листопада - 18 грудня 2020 р. (дистанційно), CertificateNR164 | 2020.

Колєчкіна Людмила Миколаївна - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Підвищення кваліфікації: з 8 грудня 2016 р. по 1 березня 2017 р. за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія за курсом «Комп’ютерні системи та мережі» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Міжгалузевий інститут післядипломної освіти.

Лазарева Світлана Федорівна - кандидат економічних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Стажування в рамках реалізації проекту ЄС TEMPUS «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців»
  з 18.12.2013 р. по 21.12.2013р. (м.Київ),
  з 26.02.2014 р. по 01.03.2014 р. (м.Нижній Новгород),
  з 11.09. 2014 р.по 12.09.2014 р. (м.Київ),
  з 01.12.2014 р. по 06.12.2014 р.(м.Відень, м.Дьйор),
  з 10.05.2015 по 17.05.2015 р. (м. Відень),
  з 11.09.2016 р.по 17.09.2016 р. м.Відень);
 2. Сертифікат І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові комунікації у глобальному просторі. Змішана освіта», 27.01.2017;
 3. Сертифікат за участь у майстер-класі «Дистанційні технології в освітньому просторі Університету»,  16 лютого 2017 року, м.Київ, Інститут дистанційних технологій навчання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
 4. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12СС 02070884/069007-19, за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» від 12 квітня 2019 р., реєстраційний номер 194, м Київ, Інститут післядипломної освіти ВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Бєгун Анатолій Володимирович - кандидат економічних наук, професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. ООО «Центр Безопасности и Информационных технологий». Сертифікований BS ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management System Internal Auditor (Certificate No: TRIT08-0046587/07 BSI Management Systems CIS 14 June 2007).
 2. КНЕУ,Cвідоцтво про підвищення кваліфікації«Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету», сертифікат професійного зростання«Вдосконалення викладанької майстерності: ІТінновації» компанії  Microsoft., 2016р.
 3. КНЕУ Cвідоцтво 12СС02070884/067661- про підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», рег. №314 від 16.11.2018. 

Мамонова Ганна Валеріївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Дистанційні технології в освітньому просторі університету Інститут післядипломної освіти ДВНЗ» КНЕУ ім. В.Гетьмана» Свідоцтво № 12СС 02070884/065739-18 від 18.05.2018
 2. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут пілядипломної освіти курс «Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців» (30 годин). Сертифікат№ 909/20-ВУ30 грудня2020 р.
 3. Сертифікат  Cisco Networking Academy®  Introduction to Cybersecurity course від08.07.2018.
 4. Сертифікат  Cisco Networking Academy® Cybersecurity Essentials courseвід14.08.2018.

Корзаченко Ольга Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0531
 2. Educational Research Centre of Foreign Languages Intensive Teaching «Intensive» KNEU/ English language intensive course (B2 level), jun. 2016.
 3. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», присвоєне вчене звання доцента по кафедрі інформаційного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», атестат доцента АД №001022 від 05 липня 2018 р.
 4. ТОВ «Вінтаж Веб», довідка про стажування, «Web Development Business Process Analysis (аналіз бізнес-процесів web-розробки)», довідка №15032019 від 15.03.2019 р.

 

Гладка Юлія Анатоліївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0521
 2. Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Advanced Training Program in the field of modern information technologies, 27.02.2020.
 3. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; відділ методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій, звіт про проходження стажування, «Основи криптології та захисту інформації», 22.10.2018 -19.11.2018.
 4. British Council Ukraine, Higher, Creativity Campus Course, сертифікат про підвищення кваліфікації «Developing Competence Based Teaching and Learning», 16.10.2018-19.10.2018.
 5. The Ukrainian-American Association of  College Educators International Program «International Educational Communication, сертифікат про підвищення кваліфікації, 26.05.2018-01.06.2018.
 6. Східно-Європейський інститут психології, сертифікат про підвищення кваліфікації, «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики», 23.11.-25.11.2016.

Четверіков Іван Олександрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. Сертифікат про атестацію експертом Програми "Столичний стандарт якості" продукції машинобудування та приладобудування Київської торгово-промислової палати, від 23 вересня 2015р.
 2. Сертифікат про атестацію аудитором Системи сертифікації CERTEXз якості продукції машинобудування та приладобудування Київської торгово-промислової палати, від 23 вересня 2015р.
 3. Проект Україна-Норвегія, Диплом та CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT "Modern Communication Technologies" №4309, 2015.
 4. ДЕПС СОЛЮШЕНЗ, Побудова та технічна експлуатація ВОЛЗ. Сертифікат, 20.06.2019

Кондратюк Андрій Георгійович - старший викладач кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

 1. CISCO Nerworking Academy, Certificate of Participation,4.09.2020.
 2. CISCO Nerworking, Academy, Сертифікатоб окончании курса CNNA Routing and Switching, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, 30.08.2019.
 3. CISCO Nerworking, Academy, Сертифікатоб окончании курса CNNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, 04.08.2019.
 4. CRDFGLOBAL Сертифікат про проходження навчального курсу «Базові правила інформаційної безпеки», 12/02/2021.
 5.  УКРТЕЛЕКОМ, сертифікат, побудова та технічна експлуатація сучасних ІР-мереж, 29.12.17;
 6. КУБГ, сертифікат, використання програмного забезпечення SMARTNotebook…, 30.10.2018.
Остання редакція: 20.12.23