Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

 
 1. Galitsin V. K., Suslov O. P., Kaminsky, О. E. та ін. «Theory of formation and implementation of management decisions [Електронний ресурс] : monograph = Теорія формування і реалізації управлінських рішень : монографія / V. K. Galitsin, O. P. Suslov [et al.] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman. - Kiev : KNEU, 2019. - 318 p.
 2. Бараннік В.В. Наукоємні технології в інфокумунікаціях: обробка, захист та передача інформації: монографія / під загальною редакцією В.М. Безрука, В.В. Баранніка. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – 328 с.
 3. Безрук В.М., Баранник В.В. и др. Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, инфомационная боротьба. Коллективная монографія. Харьков – Компания СМИТ – 2017. – с. 620.
 4. Бойко Ю.М., Дружинін В.А., Толюпа С.В. Теоретичні аспекти підвищення завадостійкості й ефективності обробки сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікаційних систем за наявності завад. Монографія. – К.: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2018. – 229с.
 5. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Семко В.В. Інформаційний та кіберпростори. Проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. Навчальний посібник. К.:  ТОВ “Наш формат”, 2016. – 176с.
 6. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Толубко В.Б., Хорошко В.О. «Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект» // Навчальний посібник. – К.: Наш формат, 2015. – 288с. (гриф МОН).
 7. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Хорошко В.О. «Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки» // За редакцією проф. В.О. Хорошко. – К.: ПВП “Задруга”, 2014. – 178с.
 8. В.В. Козловський,  С.В. Толюпа, Б.Ю. Козир. “Процеси в лінійних електричних колах ” Підручник. – К.: ПВП “Задруга”, 2015. – 241с. (гриф МОН).
 9. В.Л. Бурячок, С.В. Толюпа, А.О. Аносов “Cистемний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці”. - К. : ДУТ, 2015. – с.345.
 10. В.С. Наконечний, С.В. Толюпа, В.А. Дружинін, Н.В. Лукова-Чуйко, І.І. Пархоменко  Методи та засоби підвищення ефективності функціонування радіотехнічних систем розпізнавання багатопозиційного базування /: монографія - К.: 2019. – 237 с.
 11. Галіцин В.К., Суслов О.П., Камінський О.Є., Самченко Н.К.; "Моніторінг інформаційних технологій";  - Навчальний посібник, - К: КНЕУ, 2017 – 159 с. Камінський О.Є. Хмарні технології в парадигмі інформаційної економіки : монографія. Київ : КНЕУ, 2018. 230 с. (13,48 д.а.).
 12. Галіцин.В.К. «Системи моніторингу» Суслов О.П., Самченко -К.:КНЕУ, 2015р.
 13. Галіцин.В.К. Теорія керування Суслов О.П. К.:КНЕУ 2016р С. 416с.
 14. Галіцин.В.К.Система формування управлінських рішень Суслов О.П.,Самченко Н.К. Київ: КНЕУ, 2019.   285 с.
 15. Дуравкін Е.В., Толюпа С.В., Лукова-Чуйко Н.В. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Лабораторний практикум. – К.:. Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – 74с.
 16. Задорожня Т.М. Коляда Ю.І., Мамонова Г.В. Збірник задач з теорії ймовірностей  та математичної статистики (для  студентів економічних спеціальностей) Навчальний посібник Ірпінь:  Академія ДПС України, 2001.– 77 с.
  Гриф МОН лист від 03.07.2000, № 2/1081
 17. Задорожня Т.М., Кучменко С.М., Мамонова Г.В., Руденко І.Б., Семко М.М., Харенко С.Б., Чернобай О.Б. Збірник тестових завдань з вищої математики Навчально-методичне видання, Ірпінь ВЦ НУДПС України, 2013 – 284 с.
 18. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В. Дидактичні матеріали для модульного контролю з теорії ймовірностей та математичної статистики Ірпінь: НУДПСУ, 2010.– 108 с.
 19. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В. Зошит для підготовки до ЗНО: Математика. Навчально-методичне видання, Ірпінь, УДФСУ. – 2016. -  118 с.
 20. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В. Опорний конспект лекцій з теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових процесів Навчально-методичне видання Ірпінь, НУДПСУ, 2011. - 230 с.
 21. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В., Руденко І.Б. та ін.., всього 6 авторів. Збірник вправ та задач  з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчально-методичне видання,  Ірпінь ВЦ НУДПС України, 2013 – 114 с.
 22. Заліско В.Д., Мамонова Г.В., Чернобай О.Б. Диференціальні рівняння (практикум) Навчальний посібник Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 158 с.
 23. І.Р. Пархомей, В.А., Толюпа С.В., Дружинін, В.С. Наконечний. Резонансні методи отримання і використання інформації в радіотехнології // Монографія. К. – Логос – 2013. – с. 146.
 24. Камінський О.Є. "WEB-дизайн"; - Навчальний посібник;   М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008, - 261 с.
 25. Камінський О.Є. "Web-програмування"; - Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011, -324с.
 26. Камінський О.Є. Хмарні технології в парадигмі інформаційної економіки : монографія. Київ :  КНЕУ, 2018. 230 с.
 27. Кривуца В.Г., Беркман Л.Н., Толюпа С.В. Інфокомунікаційні мережі нового покоління. // Монографія. К. – ДУІКТ. – 2012. – с. 286.
 28. Мамонова Г.В. Задорожня Т.М. Теорія ймовірностей та математична статистика: практикум.  2016. – 301 с.,  Ірпінь, УДФСУ
 29. Мамонова Г.В., Шимпф О.М. Англо-український, україно-англійський словник-довідник математичних термінів: Навчальне видання. Ірпінь: НУДПСУ, 2010.– 106 с.
  Гриф МОН (лист №1/11 – 2494 від 29.03.2010 р.)
 30. Пархоменко І.І., Толюпа С.В., Зюбіна Р.В. Операційні системи. Навчальний посібник. – К: КНУ імені Тараса Шевченка. 2019. – 150 с.
 31. Політанський Л.Ф., Політанський Р.Л., Толюпа С.В., Лісінський В.В. Технології комплексного захисту інформації в кіберпросторі. Навчальний посібник. За заг. ред. Л.Ф. Політанського. – Чернівці. ЧНУ імені Юрія Федьковича. 2018р. – с. 204.
 32. Романюк В.А., Толюпа С.В., Успенський О.А. Апаратні засоби комп’ютерних мереж. Навчальний посібник. К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2005 – 78 с.
 33. С.В. Толюпа, Дружинін В.А., В.Л. Бурячок, А.О., Наконечний В.С., Лазаренко С.В. “Електрорадіоматеріали. Пасивні елементи засобів радіозв’язку та захисту інформації”. - К. : ДУТ, 2015. – с.193.
 34. Толюпа С. В., Гладкий Б. І. Електроматеріали. Пасивні елементи засобів спеціального звязку  та захисту інформації. . Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2009. – 196 с.
 35. Толюпа С. В., Софієнко І. І. Основи схемотехніки. Напівпровідникові прилади електронних засобів спеціального зв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2009. – 212 с.
 36. Толюпа С.В., Безрук В.М., Глоба Л.С. и др. Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях . Обработка и защита информации. Коллективная монографія. Харьков – Компания СМИТ – 2013. – с. 398.
 37. Толюпа С.В., Гладкий Б.І. Електроматеріали. Пасивні елементи засобів спеціального зв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ». – Славута –Дельфін. 2010.–201 с.
 38. Толюпа С.В., Гринкевич Г.О., Макаренко А.О., В’юннік О.В. “Управління та якість послуг інформаційних мереж зв’язку” // Навчальний посібник. К.: “Логос”, 2014. – 248с. (гриф МОН)
 39. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Наконечний В.С. Методи та алгоритми обробки та захисту радіолокаційної інформації у багатопозиційних системах зі змінною просторовою конфігурацією. // Монографія. К. – Логос – 2014. – с. 251.
 40. Толюпа С.В., Лазебний В.С., Розорінов Г.М. Основи інтелектуальної власності та її захисту . Навчальний посібник: К. – Ліра – 2011. – с. 168. (гриф МОНМСУ).
 41. Толюпа С.В., Латипов І.М., Єремеєв Ю.І. Електротехнічні матеріали. Пасивні електронні елементи інфокомунікаційних систем та мереж. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук», 2010. –222 с.
 42. Толюпа С.В., Латипов І.М., Рогожніков О.І. Електроматеріали інфокомунікаційних систем та мереж. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук» 2009. – 90 с.
 43. Толюпа С.В., Оксіюк О.Г, Вялкова В.І. Захист об’єктів інформаційної діяльності. . Навчальний посібник. – К.: “МП Леся”, 2018. – 312с.
 44. Толюпа С.В., Оксіюк О.Г., Вялкова В.І. Елементи і вузли цифрових пристроїв систем технічного захисту. Навчальний посібник. – К.: “МП Леся”, 2016. – 264с.
 45. Толюпа С.В., Пампуха І.В. Напівпровідникові елементи електронних засобів інфокомунікаційних систем та мереж. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук», 2010. – 212 с.
 46. Толюпа С.В., Політанський Л.Ф., Політанський Р.Л., Лісінський В.В. Управління інформаційною безпекою. Навчальний посібник. За заг. ред. С В. Толюпи. – Чернівці. ЧНУ імені Юрія Федьковича. 2019р. – с. 432.
 47. Толюпа С.В., Розорінов Г.М. Основи теорії передання інформації. Методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: «Інетртехнодрук», 2009. – 54 с.
 48. Толюпа С.В., Розорінов Г.М., Пампуха І.В. Основи схемотехніки. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук», 2010. – 260 с.
 49. Толюпа С.В., Софієнко І.І. Основи схемотехніки. Напівпровідникові прилади електронних засобів спеціального зв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ». – Славута –Дельфін. 2010.–214 с.
 50. Толюпа С.В., Труш О.В., Браиловский Н.Н. Програмный комплекс «Контур информационной безопасности Searchinform». Лабораторный практикум. – К.: ВПВ «Задруга», 2017. – 186с.
 51. Толюпа С.В., Труш О.В., Браиловский Н.Н., Морозов В.Е. Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз. Учебное пособие. – К.: ВПВ «Задруга», 2017. – 235с.
 52. Толюпа С.В., Успенський О.А., Явися В.С. Інформаційно-телекомунікаційні мережі. Навчальний посібник – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006 – 161 с.
 53. Толюпа С.В., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. “Забезпечення інформаційної безпеки держави.” // Лабораторний практикум.  – К.: ПВП “Задруга”, 2014. – 69с.
 54. Толюпа С.В., Явіся В.С., С.В., Радзівілов, Г.Д. Нещадим Н.І. Теоретичні основи побудови систем автоматичного управління. Навчальний посібник - К.:ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006. – 199 с.
 55. Щедріна О.І., Агутін М.М. Інтернет - технології в бізнесі: навчальний посібник. - К.: Вид-во КНЕУ, 2012. - 303с.
 56. Куценко С.П., Лазарева С.Ф., Галицын В.К., Кутер М.И. Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания. Киев, «Техніка», 1991. - 221 с.
 57. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 667 с.
 58. "Экономическая кибернетика": Учебник. - Т.2.- Кн. 3. - Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2007. - Кн.3: Информационные системы и технологии в экономике. - 211 с. (Раздел 3 "Модели эффективного управления информационными системами" / Галицын В.К., Лазарева С.Ф.
 59. .Ф. Лазарєва, Я.В.Пахольчук Моделювання бізнес-процесів засобами пакета «AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1)» К.: КНЕУ, 2013 - ISBN 978-966-483-835-8   [Електронний ресурс] Режим доступу: у локальному доступі
 60. Лазарєва Світлана. Підприємницька освіта як ключ до успіху. Серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти в закладах професійної освіти України. / Анатолій Колот та ін..(КНЕУ); Марушевська В.І. та ін  (Економічний коледж КНЕУ), Грицак Н.Ю. та ін.. (КІСіТ КНЕУ), Ріхард Фортмюллер та ін.. (Віденський економічний університет). 2016, 460 с.. (власний внесок с. 403 - 445).
Остання редакція: 18.08.20