Інститут інформаційних технологій в економіці

17—18 жовтня 2019 року в КНЕУ відбулась II Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка» 18 Жовтня 2019р.

17 та 18 жовтня у КНЕУ відбулася ІІ Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка».
Провідні науковці, фахівці та експерти виступали з доповідями за напрямами: машинне навчання та Big Data аналітика; системи штучного інтелекту в економіці; цифрові трансформації в економіці та державному управлінні; електронна освіта; безпека цифрової економіки; кількісні методи в економіці; розвиток суспільства в контексті цифровізації економіки.
Конференцію відкрив к.е.н. доцент, директор навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці» С. С. Ващаєв.

Викладачі кафедри інформатики та системології взяли активну участь у роботі конференції.
В секції "Електронна освіт" були представлені тези доповідей Сільченко М.В., Красюк Ю.М., Кучерявої Т.О., Рзаєва Д.О., Македона Г.П., Куліди В.І. в яких були розглянуті актуальні проблеми та перспективи розвитку електронної освіти в КНЕУ, Україні, світі.

В секції "Безпека цифрової економіки" були представлені тези доповідей Дибкової Л.М., Кравченка В.Г., Сидоренка В.М., Петренко Л.М..

В секції "Машинне навчання та Big Date аналітика" були представлені тези доповіді Овчаренка А.А., в секції "Системи штучного інтелекту в економіці" тези представила Кисіль Т.М., в секції "Кількісні методи в економіці" тези Безкоровайного В.С., Дербенцева В.Д., Куліди В.І..

Масштабна конференція охопила біля сотні виступів. Доповідачі розповідали, як ефективно впровадити цифрові технологій в секторах промисловості, бізнесі та державному управлінні, електронному навчанні для забезпечення сталого національного розвитку, зростання обсягів виробництва та підвищення рівня життя.