Інститут інформаційних технологій в економіці

Дисципліни бакалаврського рівня (вибіркові)

Остання редакція: 21.09.22