Інститут інформаційних технологій в економіці

Красюк Юлія Миколаївна

Кафедра:Кафедра інформатики та системології
Посада:Завідувач кафедри, доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат педагогічних наук
Стаж роботи:29 років
Біографія:

Красюк Ю. М. закінчила в 1994 році Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю «Математика», отримавши кваліфікацію «Викладач математики, інформатики та обчислювальної техніки».
З 2002 року працює на кафедрі інформатики та системології ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей» за спеціальністю «Теорія та методика навчання інформатики».
У 2010 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі інформатики. З 2013 р. по 2022 р. — заступник зав. кафедри інформатики та системології ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».
З 2018 р. до 2022 р. — заступник директора Центру менеджменту та моніторингу якості освіти Університету.
З вересня 2022 р. - в.о. завідувача кафедри інформатики та системології КНЕУ ім. В. Гетьмана.
З вересня 2023 р. - завідувач кафедри інформатики та системології КНЕУ ім. В. Гетьмана.
Заслужений працівник КНЕУ ім. В. Гетьмана.