Інститут інформаційних технологій в економіці

Завершила свою роботу ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні»21 Квітня 2020р.

16 – 17 квітня 2020 р.  кафедрою ІСЕ в дистанційному режимі була проведена IІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні».

Співорганізаторами конференції виступили провідні вищі навчальні заклади Польщі, Болгарії та України.

У конференції взяли участь студенти та молоді науковці з 23 університетів України, Польщі, Німеччини. Усього було представлено 90 докладів.

Для підтримки роботи конференції був розроблений сайт https://conference-kneu.herokuapp.com/landing, на якому розміщена основна інформація щодо конференції, програма конференції та матеріали доповідей.

Робота конференції розпочалась 16 квітня в онлайн режимі пленарним засідання, на якому виступили організатори конференції та провідні науковці. Пленарні доповіді розпочав професор кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., д.е.н., професор Рамазанов С.К. з темою «Проблеми управління стійким розвитком і прогнозування в зеленій інноваційній економіці на основі моделі інтегральної динаміки в умовах «ІНДУСТРІЇ 4.0». 

Також на пленарному засіданні були розглянуті питання безпеки в інтернеті, еволюція розвитку технологій програмування, проблеми залучення молоді до науки і технологій (STEM).

В цілому, на пленарному засіданні були присутні 120 осіб (учасники конференції та гості).

17 квітня проходили обговорення секційних доповідей. Обговорення здійснювалося на сайті конференції (https://conference-kneu.herokuapp.com/landing), учасники у форматі форуму мали змогу задати доповідачам питання та обговорити запропоновані теми.

На конференції було організовано роботу 6 платформ, керівниками яких були молоді викладачі інституту інформаційних технологій в економіці. Були представлені наступні платформи: «Цифрова економіка.   Індустрія 4.0»,  «Інформаційні технології і системи у економіці, техніці, виробництві та екології», «Математичні методи, моделі, інформаційні системи та технології в економіці», «Системи і технології штучного інтелекту. Робототехніка. Гнучкі системи», «Технології розробки програмного забезпечення», «Інноваційні комп'ютерні технології у науці і освіті».

За час роботи конференції науковці й студенти мали змогу представити результати своїх наукових досліджень, обговорити актуальні проблеми сучасних інформаційних та інноваційних технологій і систем, питання розробки програмного забезпечення.