Інститут інформаційних технологій в економіці

Завершила свою роботу Перша Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні».22 Квітня 2018р.

Кафедрою інформаційних систем в економіці 19-20 квітня було успішно проведено Першу Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні». До організаційного комітету було подано понад 120 заяв на участь у конференції, в тому числі 70 доповідей від представників ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”. Найбільш активну наукову діяльність виявили студенти і аспіранти з вузів Одеси, Харкова, Хмельницького, Острога, Чернівців, Ужгорода, Кривого Рогу. Окрім учасників із України, в роботі конференції прийняли участь науковці Німеччини, Польщі, Чехії.

Головною метою та завданням конференції було – підняття рівень вузівської молодіжної науки, направленої на підвищення якості та конкурентоздатних фахівців напряму підготовки «Комп’ютерні науки», а також обмін сучасними знаннями, досвідом і уміннями розроблення і впровадження практичних результатів в різних галузях економіки.

Програма першого дня конференції включала проведення пленарного засідання під головуванням д.е.н., д.т.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Рамазанова С.К. 

Виступ завідувача кафедрою інформаційних систем в економіці ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професора Устенка С.В. було присвячено перспективам розвитку  спеціальності 122 – Комп’ютерні науки  та ІТ-галузі в Україні.

Актуальні та важливі наукові проблеми взаємозв'язку результатів досліджень попередніх поколінь вчених та їх використання у надсучасних ІТ-технологіях прозвучали зі слів  д.е.н., професора Вітлінського В.В. 

Велику зацікавленість в учасників та гостей конференції викликав виступ Андрія Бурлуцького, керівника зі стратегічного маркетингу SMART business, який зосередив свою увагу на використанні систем штучного інтелекту для потреб управління бізнесом. Змістовними і своєчасними були доповіді професора Іванченка Г.Ф., доцента Куркова М.С., старшого викладача Держук О.В., аспірантів Безкоровайного В.С., Кустаровського О.Д., Слабко М.В.

Секційні засідання розпочали свою роботу 20 квітня 2018 року о 10.00.

Робота секцій відбувалася під керівництвом професорсько-викладацького складу Інституту інформаційних технологій в економіці. Потрібно відзначити високу значимість представлених наукових доповідей, їх актуальність та прикладний характер.

Виступи учасників присвячені вирішенню широкого кола наукових питань, пов'язаних із проектуванням, розробленням та супроводженням сучасних інформаційних систем і технологій в умовах глобалізації світової економічної системи.

Підвівши підсумки конференції, можна ухвалити резолюцію про перенесення нерозв’язаних проблем і тем доповідей на чергові засідання Круглих столів кафедри та про проведення наступної  вже II Міжнародної науково-практичної конференціїв квітні 2019 року. Автори ряду важливих і цікавих доповідей були нагороджені Дипломами, Грамотами і Сертифікатами.