Інститут інформаційних технологій в економіці

Захист кандидатської дисертації19 Квітня 2018р.

Відбувся публічний захист дисертації громадянина Йорданії, аспіранта кафедри інформаційних систем в економіці Бадера Омара Ахмада Далайіна за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці на спеціалізованій раді Д. 26.006.0729. Дисертацію на здобуття ступення кандидата економічних наук за темою “Еволюційне моделювання та ІТ-підтримка розвитку підприємств” було захищено 29.01.2017 року. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Іванченко Г.Ф.