Інститут інформаційних технологій в економіці

Підвищення кваліфікації

З метою розвитку потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри інформаційних систем в економіці значна увага, у розрізі навчально-методичної роботи, приділяється підвищенню кваліфікації навчально-педагогічних працівників, оскільки саме цей напрям сприяє їх професійному розвитку відповідно до ухваленої в Україні державної політики у галузі освіти та сприяє забезпеченню високого рівня якості освіти.

Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію за різними доступними формами та видами, зокрема, стажування та навчання за програмами підвищення кваліфікації, у тому числі на майстер-класах, семінарах, практикумах, тренінгах та ін. як на території України, так і за кордоном (детальніше).

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників кафедри забезпечує удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності (галузі знань); набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або займаної посади; формування та розвитку комунікаційної, медійної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Остання редакція: 15.04.20