Інститут інформаційних технологій в економіці

Звіти про наукову роботу

Невіддільним компонентом діяльності кафедри ІСЕ та її співробітників є наукова діяльність, яка забезпечує та сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для вітчизняного ринку праці у сфері ІТ, підтримує імідж кафедри та підтверджує фаховість науково-педагогічного складу, сприяє зростанню престижності ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці» та Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.  

Результати наукової діяльності кафедри інформаційних систем в економіці представлені у звітах про наукову роботу: 

  • Звіт про наукову діяльність кафедри «Інформаційні системи в економіці» за 2021 р.;
  • Звіт про наукову діяльність кафедри «Інформаційні системи в економіці» за 2022 р. 
Остання редакція: 12.02.23