Інститут інформаційних технологій в економіці

Новітні матеріально-технічні та інноваційні проекти

Відкриття навчально-наукових лабораторій з інформаційних і інноваційних технологій та систем які мають бути оснащені сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням:

  • «Лабораторія систем та засобів штучного інтелекту» (відповідальний – проф. Іванченко Г.Ф.).
  • «Лабораторія аналізу надвеликих даних та технології обчислювального інтелекту» (відповідальний – доц. Краснюк М.Т.);
  • «Лабораторія комп'ютерного моделювання та прогнозування нелілейної динаміки бізнес-процесів» (відповідальний – проф. Дербенцев В.Д.).;
  • «Лабораторія проектування інтелектуальних систем»  (відповідальні – проф.  Іванченко Г.Ф., доц. Помазун О.М.);
  • «Лабораторія Інтернет речей та мультиагентних технологій та систем» (відповідальний – проф. Гужва В.М.);
  • «Студентське науково-конструкторське бюро» СНКБ «СВІТ»  (відповідальна – доц. Данильченко Т.В.).
Остання редакція: 08.02.20