Інститут інформаційних технологій в економіці

Новітні матеріально-технічні та інноваційні проекти

У рамках партнерства з Хуавей Україна  у 2020-21 рр. науковцями КНЕУ (член проектної команди – доцент кафедри інформаційних систем в економіці Денісова О.О.) було здійснено дослідження на тему «Цифрова економіка: вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього». Здобуті результати стали базисом для підготовки робочої програми навчальної дисципліни "Цифрова економіка" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти (серед співавторів доц. Денісова О.О.). Також зібрані матеріали й текст підготовленої монографії було використано під час розробки лекцій з теми "Інформаційні системи цифрової економіки" для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю "Комп'ютерні науки".

Результати виконання ініціативної теми “Повірочний комплекс для систем обліку кількості інформації та вимірювання тривалості телефонних розмов” (наук. кер. доцент Добролюбова М.В., д/р № 0119U000410) були використані під час курсу “Моделювання систем автоматичного управління”.

У рамках міжнародного стажування на базі The International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem - Beijing) Держук О.В. пройшла курс Міжнародної програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та отримала Міжнародний освітній грант №EG/U/2021/08/12 з присвоєнням кваліфікацій «Міжнародний Керівник Категорії Б в галузі Освіти та Науки, згідно класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач» (Сертифікат №2443/12жовтня 2021 р.).

Професор кафедри ІСЕ д.т.н., д.е.н. Рамазанов С.К. є  Головою редакційної колеги (тобто Вчений секретар) міжнародного журналу «ACCESS - Access to science - business - innovation in digital economy», що індексується у міжнародних наукометричних базах, зокрема у Web of Science (Болгарія).

Відкриття навчально-наукових лабораторій з інформаційних і інноваційних технологій та систем, які мають бути оснащені сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням:

  • «Лабораторія систем та засобів штучного інтелекту» (відповідальний – проф. Іванченко Г.Ф.).
  • «Лабораторія аналізу надвеликих даних та технології обчислювального інтелекту» (відповідальний – доц. Краснюк М.Т.);
  • «Лабораторія комп'ютерного моделювання та прогнозування нелілейної динаміки бізнес-процесів» (відповідальний – проф. Дербенцев В.Д.).;
  • «Лабораторія проектування інтелектуальних систем»  (відповідальні – проф.  Іванченко Г.Ф., доц. Помазун О.М.);
  • «Лабораторія Інтернет речей та мультиагентних технологій та систем» (відповідальний – проф. Гужва В.М.);
  • «Студентське науково-конструкторське бюро» СНКБ «СВІТ»  (відповідальна – доц. Данильченко Т.В.).
Остання редакція: 12.02.23