Інститут інформаційних технологій в економіці

Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи

Розвиток інформаційних систем та технологій в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана здійснюється на основі сучасних систем, технологій, методів та засобів штучного інтелекту.

Популяризація наукового напряму на кафедрі інформаційних систем в економіці проводиться за такими напрямами:

  1. Співпраця із провідними вченими в галузі знань «Інформаційні технології» та установами України та закордону.
  2. Проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні».
  3. Проведення кожного семестру круглого столу: «Інтелектуальні інформаційні технології і системи на основі нечіткої логіки, штучних нейронних мереж, еволюційного моделювання і методів нелінійної динаміки в економіці (проблеми, стан та перспективи)».
  4. Участь у наукових та профорієнтаційних заходах, що проводяться в Університеті та в Інституті.
  5. Організація та забезпечення участі здобувачів в олімпіадах з програмування.
  6. Активна інформаційна робота у мережі Інтернет, на офіційній сторінці кафедри на домені https://kneu.edu.ua/ та в соціальних мережах (щодо роботи та навчально-методичного забезпечення кафедри).
  7. Здійснюється постійна розсилка інформаційно-агітаційних матеріалів.

Кафедра інформаційних систем в економіці активно проводить профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами університету, зокрема, в школах і ліцеях м. Києва та області, м. Житомира, Волинської області.

Особливу увагу викладачі кафедри надають профорієнтаційній роботі з потенційними абітурієнтами, які виявляють зацікавленість у вступі до магістратури та аспірантури Університету.

Остання редакція: 12.02.23