Інститут інформаційних технологій в економіці

Підготовка наукових кадрів

У Навчально-науковому інституті «Інститут інформаційних технологій в економіці» провідною кафедрою з розвитку наукового напряму «Комп’ютерні науки» є кафедра інформаційних систем в економіці. На кафедрі інформаційних систем в економіці працюють 10 професорів, із яких: 6 докторів наук, в тому числі 1 доктор технічних та економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, 2 доктори технічних наук та 3 доктори економічних наук; 14 доцентів кафедри, з яких 4 кандидати технічних наук (за науковими спеціальностями працюють у галузі інформаційних технологій, інформатики та обчислювальної техніки) та 10 кандидатів економічних наук. 

У 2015 роках на спеціалізованій Вченій раді ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» захистила докторську дисертацію доцент кафедри Степаненко О. П. на тему «Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України». Науковий консультант д.е.н., професор Устенко С.В. Згодом, д.е.н., профессор Мозгаллі (Степанено) О.П. очолила кафедру інформаційних систем в економіці.

Над докторськими дисертаціями працюють:

 • Гужва В.М., тема дисертації «Агентно-орієнтоване моделювання адаптивних виробничих систем» (науковий консультант д.т.н., д.е.н., професор Рамазанов С.К.);
 • Іванченко Н.О.,тема дисертації «Моделювання процесів економічної безпеки підприємств» (науковий консультант д.е.н., професор Устенко С.В.);
 • Козак І.А., тема дисертації «Онтологічне моделювання віртуальних організацій» (науковий консультант д.е.н., професор Галіцин В.К.).
 • Курков М.С., тема дисертації «Моделювання системи управління фінансами підприємств засобами штучного інтелекту» (науковий консультант д.е.н., професор Мозгаллі О.П.).

Кафедра активно здійснює діяльність з підготовки наукових кадрів для вітчизняної економіки, в тому числі, в рамках підготовки PhD за спеціальністю 051 «Економіка».

На кінець 2021 року на кафедрі навчаються 11 аспірантів з такими напрямками досліджень:

 1. Ляскович О.В. (наук. керівник д.е.н., професор Мозгаллі О.П.), тема: «Моделювання циклічних процесів та кризових явищ в економіці»;
 2. Мехед Б.В. (наук. керівник к.т.н., доцент Іванченко Г.Ф.), тема: «Моделі та інформаційні технології управління фінансовою діяльністю підприємства в умовах розвитку цифрової економіки»;
 3. Мусаєв П.Е. (наук. керівник к.е.н., доцент Помазун О.М.), тема: «Моделі прогнозування ринку криптовалют в умовах цифрової економіки»;
 4. Остапович Т.В. (наук. керівник д.е.н., професор Устенко С.В.), тема : «Моделі та інформаційні технології підтримки депозитної діяльності банку»;
 5. Рибалко Я.В. (наук. керівник д.е.н., професор Мозгаллі О.П.), тема: «Моделювання та ІТ-підтримка процесів цифрової трансформації закладів вищої освіти України»;
 6. Синицький Р.К. (наук. керівник к.е.н. доцент Тішков Б.О.), тема: «Моделювання вибору стратегії забезпечення інформаційної безпеки в цифровій освітній діяльності»;
 7. Елішис Д.О. (наук. керівник к.е.н. доцент Козак І.А.), тема: «Система підтримки прийняття рішень у сфері туризму з використанням технологій віртуальної реальності»;
 8. Зембіцька А.Г. (наук. керівник к.е.н. доцент Зінов’єва І.С.), тема: «Інформаційно-аналітична підтримка реструктуризації кредитної заборгованості юридичних осіб»;
 9. Вознюк Я.Ю. (наук. керівник д.е.н., професор Устенко С.В.), тема : «Моделювання та оцінювання ефективності цифровізації освітньої діяльності закладів вищої освіти»;
 10. Харченко Е.В. (наук. керівник к.е.н. доцент Лозовик Ю.М.), тема: «Прогнозування розвитку підприємства з використанням новітніх аналітико-інструментальних засобів»;
 11. завершує роботу над кандидатською дисертацією аспірант 2017-2021 року навчання Гончаренко О.Г. (наук. керівник д.т.н., д.е.н. професор Рамазанов С.К.), тема: «Математичні методи, моделі та інформаційні технології управління інноваційним підприємством».

 

Остання редакція: 27.12.21