Інститут інформаційних технологій в економіці

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

Шановні друзі!

Запрошуємо вас на навчання за освітньо-професійною програмою "Цифрова економіка"

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціалізацією «Цифрова економіка» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» буде здійснюватися з 1 вересня 2018 року.

Для вступу на спеціалізацію «Цифрова економіка» вступники проходять ЗНО з таких предметів:

- українська мова та література;

- математика;

- іноземна мова або географія.

Термін підготовки бакалаврів для денної та дистанційної форм навчання – 4 роки.

Гарант програмиВеликоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання.

 

Мета освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на формування у майбутніх фахівців знань і професійних компетентностей, необхідних для швидкого розвитку цифрових технологій та їх впровадження в секторах промисловості, бізнесі та державному управлінні для підвищення їх ефективності, конкурентоздатності, забезпечення сталого національного розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя населення України.

Програма є практично-орієнтованою. У навчальному процесі застосовуються інтерактивні методи навчання, проблемні лекції, кейс-методи, семінари-дискусії, презентації-обговорення. Значну частку контактних занять складають практичні та лабораторні заняття, що проходять у комп’ютерному центрі Інституту інформаційних технологій в економіці. Структура освітньо-професійної програми включає спеціалізований тренінг, до проведення якого залучаються фахівці із практичним досвідом роботи.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями та навиками створення новітніх цифрових технологій (електронне урядування, електронні розрахунки та транзакції, хмарні обчислення, блокчейн) та методів інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Big Data, машинне навчання, штучний інтелект), а також їх застосування в управлінні у виробництві та промисловості, бізнесі, фінансових установах, електронній комерції та наданні державних послуг.

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу аналітиків та розробників інтелектуальних систем аналізу даних підприємств, банків, страхових, консалтингових та ІТ-компаній, органів державного управління тощо.

 

Випусковою кафедрою фахівців з цифрової економіки є кафедра економіко-математичного моделювання.

Остання редакція: 26.06.18