Інститут інформаційних технологій в економіці

УВАГА!!! Оголошено конкурс

Інститут інформаційних технологій в економіці оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням.

Вакантні місця за спеціальностями та курсами:

- денна форма навчання:


Спеціальність "Комп'ютерні науки", бакалаври з повним терміном навчання:

2-й курс - 2 місця;

3-й курс - 2 місця;

Спеціальність "Комп'ютерні науки", бакалаври зі скороченим терміном навчання:

2-й курс (вступники 2017 року) - 2 місця;

3-й курс (вступники 2016 року) - 1 місце;

Спеціальнсть "Системний аналіз", бакалаври:

4-й курс - 1 місце;

 

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням для участі у конкурсі студенти подають в деканат (ауд. 407) до 27 вересня 2018 р. наступні документи:


1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету.

2. Завірену деканатом копію навчальної картки.

3. Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом).

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Детальні умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженому Вченою радою від 26 березня 2015 року.

Остання редакція: 20.09.18