Інститут інформаційних технологій в економіці

УВАГА!!! Оголошено конкурс

Інститут інформаційних технологій в економіці оголошує конкурс на переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням.

Вакантні місця за спеціальностями та курсами:

- денна форма навчання:


Спеціальність "Комп'ютерні науки", бакалаври з повним терміном навчання:

2-й курс - 3 місця;

3-й курс - 3 місця;

Спеціальність "Системний аналіз", бакалаври з повним терміном навчання:

2-й курс - 2 місця;

3-й курс - 1 місце;

Спеціальнсть "Економіка", спеціалізація "Економічна кібернетика", бакалаври:

3-й курс - 1 місце;

 

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням для участі у конкурсі студенти подають в деканат (ауд. 407) до 28 лютого 2019 р. (включно) наступні документи:


1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету.

2. Завірену деканатом копію навчальної картки.

3. Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом).

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Детальні умови проведення конкурсу викладено в Положенні про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженому Вченою радою від 26 березня 2015 року.