Інститут інформаційних технологій в економіці

Другий (магістерський) рівень освіти

На другому (магістерському) рівні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 

Спеціальність 051 - "ЕКОНОМІКА":

- освітня програма "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА"

(Форма навчання - денна, дистанційна)

- освітня програма "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА"

(Форма навчання - денна, заочна)

Нормативні терміни навчання: денна форма 1 рік 4 місяці, заочна - 1 рік 6 місяців


Спеціальність 122 - "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ":

- освітня програма "ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

- освітня програма "СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ"

(Форма навчання - денна, заочна)

Нормативні терміни навчання: денна та заочна форми - 1 рік 9 місяців


Спеціальність 122 - "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ":

(Форма навчання - денна, заочна)

Нормативний термін навчання - 1 рік 9 місяців

 

 

Остання редакція: 24.04.19