Інститут інформаційних технологій в економіці

Другий (магістерський) рівень освіти

На другому (магістерському) рівні здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 

Спеціальність 051 - "ЕКОНОМІКА":

- спеціалізація "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА"

(Форма навчання - денна, заочна)

          магістерські програми:

                    "Ризик-менеджмент"

                    "Інформаційний менеджмент"

 

- спеціалізація "АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ"

(Форма навчання - денна, заочна)

Нормативні терміни навчання: денна форма 1 рік 6 місяців, заочна - 1 рік 8 місяців


Спеціальність 122 - "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ":

- спеціалізація "ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

- спеціалізація "СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ"

(Форма навчання - денна, заочна)

Нормативні терміни навчання: денна та заочна форми - 1 рік 10 місяців


Спеціальність 122 - "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ":

          магістерські програми:

                    "Системний аналіз і керування"

                    "Інтелектуальні технології в управлінні"

  (Форма навчання - денна, заочна)

Нормативний термін навчання - 1 рік 10 місяців

 

 

Остання редакція: 08.01.19