Інститут інформаційних технологій в економіці

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Інститут інформаційних технологій в економіці здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями:

 

Спеціальність 051 - "ЕКОНОМІКА":

- освітня програма "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА" 

(Форма навчання - денна, дистанційна)

- освітня програма "ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА"

(Форма навчання - денна, дистанційна)


Спеціальність 122 - "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"

(Форма навчання - денна, заочна)


Спеціальність 124 - "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ"

(Форма навчання - денна)


Спеціальність 125 - "КІБЕРБЕЗПЕКА"

(Форма навчання - денна)


Нормативні терміни навчання на денній, заочній та дистанційній формах - 4 роки

 

 

Остання редакція: 24.04.19