Інститут інформаційних технологій в економіці

Конференції та наукові семінари 2014-2015 року

16 квітня 2015 року на кафедрі комп’ютерної математики та інформаційної безпеки відбулася 82-га наукова конференція студентів та молодих вчених «Соціально – економічні перспективи України в ХХІ столітті», секція «СУЧАСНА МАТЕМАТИКА».

В конференції прийняли участь 15 студентів І, ІІ та ІІІ курсів напряму підготовки «Економічна кібернетика», «Статистика», «Комп'ютерні науки» та «Менеджмент». Доповіді, які були представлені, відрізнялися різноманітною тематикою і характеризувалися глибокою науково місткістю. Студенти показали гарні здібності до наукової роботи, глибоке володіння матеріалом та вміння зацікавити своїми дослідження оточуючих, проявили високий рівень творчості.

I місце:

Шарак В. О., спец. 6506, 3 курс, тема доповіді: «Статистичний аналіз розвитку аграрного сектору економіки України».

(наук. кер. проф. Джалладова І.А.)

II місце:

1. Орловська А. М., Синицький Р. К.,  спец. 6101, 1 курс, тема доповіді: «Застосування законів квантової фізиці в інформаційній безпеці».

(наук.кер. ас. Бабинюк О. І.)

2. Северінко К., спец. 6101, 1 курс, тема доповіді: «Фізичні основи захисту інформації».

(наук. кер. ас. Бабинюк О. І.)

III місце:

1. Кожухар А., Чубей А., спец. 6601, 1 курс, тема доповіді: «Система кількісних оцінок економічного ризику.

(наук.кер. доц. Барковська Н. В.)

  

Під час студентської конференції.

 

На кафедрі пройшли наукові семінари. Доповідач: Доценко С.І., доцент, канд. фіз.-мат. наук

1. Тема: "Аукціони в теорії ігор" (лютий 2015)

2. Тема: "Пам'яті Д. Неша" (червень 2015)

 

Оргкомітет Міжнародної наукової конференції CCDEA - 15,

Словаччина 2015 рік.

 

Після опонування по докторській дисертації, з академіком В.С. Королюком (зліва) і професором В.К. Ясинським (м. Чернівці)

 

Після захисту на здобуття PhD "Applied Mathematics" з аспіранткою М.Міхалковою (Університет м. Жіліна, Словаччина).

 

Участь у Міжнародній науковій конференції по стійкості динамічних систем,
вересень 2014, Байрішцель, Німеччина
Університет м. Мюнхен

 

Міжнародний математичний конгрес
Мадрид, Іспанія (липень 2014).

  

 

Остання редакція: 26.03.18