Інститут інформаційних технологій в економіці

У 2015 р. члени кафедри КМІБ приймали участь в наступних конференціях ( в тому числі і як члени оргкомітету і наукового комітету)15 Жовтня 2015р.

May 11 – 15, 2015,XXV International Conference (PDMU – 2015) Problems of Decision Making Under Uncertainness Skhidnytsia, Ukraine

Джалладова І.А.«Об одном дифференциальном уравнении второго порядка с постоянным запаздыванием»,

 

May 27 – 29, 2015-XVІІInternational Conference(DSMSI – 2015)

Dzhalladova I.A. Controllability of dynamical systems: threat models and cyber security

 

27 травня 2015 –опонування по дисертації Довгунця Андрія Ярославовича «Метод функціоналів Ляпунова – Красовського дослідження стійкості стохастичних систем автоматичного регулювання з подією та з врахуванням Маяковських збурень. Інститут кібернетикиНАН Украіни

 

18 – 19 June, 2015,Conference MITAV – 2015, University obrany, Brno, Chesh Republic

Проф. Джалладова І.А.Член наукового комітету

Title of the paper: Stability and controllability of threatments models and security

 

22 – 24 June, 2015,TRANSCON – 2015

ZilinaUniversity, Slovak Republic

Член наукового комітету міжнародної конференції молодих вчених

 

25 June, 2015опонування по дисертації “Exponential type Solutions of Some Classes of DE with Delay”

RadoslavChupac, член ради по захисту дисертації, спец. “Aplicolana Mathematica”