Інститут інформаційних технологій в економіці

Абітурієнтам, які приймають рішення про вибір спеціальності "Кібербезпека"

ЧОМУ Я ОБРАВ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «КІБЕРБЕЗПЕКА»?

Знайшовши на сайті КНЕУ докладну інформацію про нову спеціальність «Кібербезпека» мене заінтригував її зміст і можливості майбутнього фахівця. Саме з цього моменту я мріяла про вступ на спеціальність "Кібербезпека".

Соляник Вікторія, студентка 1-го курсу, група ІК – 101

 

Переглянувши різні професії, які пов’язані з ІТ, я обрав кібербезпеку, тому що це цікаво, перспективно і за такими професіями майбутнє.

Кротюк Олександр, студент 1-го курсу, група ІК - 101

 

На мою думку, фахівці, які пройшли навчання за цією спеціальністю будуть користуватися попитом на багатьох великих підприємствах і отримають можливість стажування у відомих компаніях і не лише нашої країни.

Громик Наталія, студентка 1-го курсу, група ІК - 101

 

Я обрав цю професію, тому що, на мою думку, я можу стати одним з «кіберполісменів» про яких я мрію. Це люди, які захищають кіберпростір від тероризму.

Осадчий М., студент 1-го курсу, група ІК - 101

 

Кібербезпека для мене має певний шарм загадковості, незвіданості. Ця галузь ще активно розвивається і у нас є неймовірний шанс допомогти нашій країні, додати щось своє, у глобальному сенсі творити історію інформаційного простору. Інформація зараз – найдорожчий товар. Тому над важливо, щоб існували ті, хто може захистити іі, а отже і багатьох людей. Так би мовити, ми - майбутні супергерої кіберпростору.

Чаленко М., студентка 1-го курсу, група ІК – 101

 

Мені сподобалась ця спеціальність, тому що вона є новою. Великі компанії та фінансові установи нашої країни готові інвестувати значні ресурси на захист даних. Адже кіберзлочинність сьогодні - це багатомільярдна індустрія. Отже, фахівець із захисту персонального та корпоративного кіберпростору завжди знайде гідне місце на ринку праці.

Полторак Владислав, студент 1-го курсу, група ІК – 101

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ

З БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (БІКС)

 

1.1   Область професійної діяльності фахівців включає: сфери науки, техніки та технології, які охоплюють сукупність проблем, пов’язаних з проектуванням, створенням, дослідженням и експлуатацією систем забезпечення безпеки інформаційних та комунікаційних систем в умовах існування загроз в кіберпросторі.

 

1.2   Об’єктами професійної діяльності фахівців є:

·        методи, засоби забезпечення безпеки інформаційних та комунікаційних систем;

·        системи забезпечення безпеки інформаційних та комунікаційних систем;

·        управляння безпекою інформаційних та комунікаційних систем;

·        інформаційно-телекомунікаційні мережі і системи різного призначення, їх обладнання, принципи побудови.

 

1.3   Види професійної діяльності фахівців:

·        науково-дослідницька;

·        проектна;

·        контрольно-аналітична;

·        організаційно-управлінська;

·        експлуатаційна.

Конкретні види професійної діяльності, до яких в основному готується фахівець, визначає зміст освітньої програми, яка розроблена кафедрою комп’ютерної математики та інформаційної безпеки КНЕУ сумісно з зацікавленими роботодавцями.

 

1.4   Задачі професійної діяльності фахівців

а) науково-дослідницька діяльність:

·        збір, обробка, аналіз і систематизація науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду по проблемам БІКС, розробка пропозицій з питань комплексного забезпечення ІБ таких систем;

·        підготовка науково-технічних звітів, оглядів, публікацій по результатам виконаних досліджень;

·        вивчення та узагальнення досвіду роботи інших закладів, організацій і підприємств по користуванню технічних засобів і способів безпеки інформаційних та комунікаційних систем з ціллю підвищення ефективності і вдосконалення роботи по її захисту;

·        супровід розробки, дослідження технічних і програмно-апаратних способів захисту і обробки інформації в інформаційних та комунікаційних системах на предмет їх відповідності вимогам забезпечення інформаційної безпеки;

·        розробка моделей загроз і безпеки інформаційних та комунікаційних систем;

·        проектування, створення і аналіз захищених систем і мереж передачі інформації;

·        визначення вимог по захисту інформації, аналіз захищеності інформаційно-комунікаційних систем і оцінка ризику порушення їх інформаційної безпеки.

 

б)проектна діяльність:

·        збір та аналіз вихідних даних для проектування систем захисту інформації;

·        порівняльний аналіз систем і мереж передачі інформації по показниках інформаційної безпеки;

·        розробка проектів, технічних завдань, планів і графіків проведення робіт по безпеці інформаційних та комунікаційних систем і необхідної технічної документації;

·        раціональний вибір елементної бази при проектуванні пристроїв і систем захисту інформації комунікаційних систем;

·        розробка політики безпеки, раціональний вибір методів і засобів забезпечення ІБ об’єктів інформаційно-комунікаційних систем;

·        оцінка надійності результатів проектування;

 

в) контрольно-аналітична діяльність:

·        перевірка працездатності і ефективності застосованих програмно-апаратних, криптографічних і технічних засобів захисту інформації;

·        інструментальний моніторинг захищеності комунікаційних систем;

·        експериментально-дослідницькі роботи при атестації комунікаційних систем з урахуванням вимог до забезпечення інформаційної безпеки;

·        перевірка закладів, організацій і підприємств по виконанню вимог нормативної та правової бази в області інформаційної безпеки;

·        підготовка відгуків і висновків на нормативно-методичні матеріали і технічну документацію;

·        проведення атестації, спеціальних перевірок і досліджень комунікаційних систем, технічних засобів на предмет відповідності вимогам захисту інформації по відповідним класам безпеки;

 

г) організаційно-управлінська діяльність:

·        організація роботи колективу виконавців, прийняття управлінських рішень в умовах спектру поглядів, визначення порядку виконання робіт;

·        розробка пропозицій по вдосконаленню і підвищенню ефективності технічних мір, що приймаються і організаційних заходів;

·        організація робіт по виконанню вимог режиму захисту інформації і забезпеченню захисту державної таємниці;

·        розробка методичних матеріалів і організаційно-розпорядчих документів по забезпеченню інформаційної безпеки комунікаційних систем на підприємствах галузі.

 

д) експлуатаційна діяльність:

·        експлуатація спеціальних технічних і програмно-апаратних заходів захищених комунікаційних систем і мереж;

·        документальне забезпечення експлуатації захищених комунікаційних систем і мереж;

·        складання методик розрахунків і програм експериментальних досліджень по захисту інформації комунікаційних систем, виконання розрахунків у відповідності з розробленими методиками і програмами;

·        аналіз даних досліджень і випробувань, вивчення ймовірних джерел і каналів витоку інформації;

·        оцінка технічних можливостей мереж передачі інформації загального і спеціального призначення;

·        управління інформаційною безпекою комунікаційних систем.

Остання редакція: 09.11.16