Інститут інформаційних технологій в економіці

Системи штучного інтелекту

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

Методологія наукових досліджень та патентоведення

Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці

Системи розпізнавання образів та обробка зображень

Мультиагентні системи в економіці

Спеціальні питання інформаційних технологій іноземною мовою

Програмно-технічне забезпечення управляючих систем

Методи і технології обчислювального інтелекту

Адміністрування та програмування БД в штучному інтелекті

Еволюційні технології в системах штучного інтелекту

Розподілені інтелектуальні системи в економіці

Проектування систем штучного інтелекту

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми:

Обробка великих масивів даних та знань

Інтелектуальні системи колективних рішень в економіці

Системи інтелектуального оброблення природномовних текстів

Інтернет речей

Когнитивні технології підтримки управлінських рішень

Інформаційні системи корпоративного управління та стратегічного менеджменту

Онтологічний інжиніринг

Блокчейн-технології та системи

Нейромережі та нейроконтролери

Інтелектуальні роботи та їх компоненти

Гібридні інтелектуальні системи і технології в економіці

Практична підготовка:

Науково-дослідна практика

Комп'ютерний тренінг

Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної магістерської роботи

Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня ВО у режимі воєнного стану на території України:

Остання редакція: 15.04.22