Інститут інформаційних технологій в економіці

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ

Склад Вченої ради Інституту інформаційних технологій в економіці

 

(затверджено Наказом №23 від 24.01.2011 р. із змінами відповідно до Наказів №872 від 29.10.2013 р. та №27 від 21.01.2016 р.)

1. Ващаєв Сергій Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, в.о. директора Інституту інформаційних технологій в економіці – Голова Ради.

2. Галіцин Володимир Костянтинович, заступник Голови Вченої ради, завідувач кафедри інформаційного менеджменту, доктор економічних наук, професор.

3. Данильченко Тетяна Валеріївна, вчений секретар Ради, к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем в економіці.

4. Бабинюк Олександра Іванівна, асистент кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

5. Бараник Зоя Павлівна, заступник завідувача кафедри статистики, доктор економічних наук, професор.

6. Вітлінський Вальдемар Володимирович, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, доктор економічних наук, професор.

7. Дербенцев Василь Джорджович, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики та системології.

8. Джалладова Ірада Агаєвна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

9. Камінський Олег Євгенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційного менеджменту.

10. Лазарєва Світлана Федорівна, кандидат економічних наук, професор кафедри інформаційного менеджменту.

11. Луняк Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.

12. Манцуров Ігор Германович, доктор економічних наук, професор, чл.-корр. НАН України, завідувач кафедри статистики.

13. Матвійчук Андрій Вікторович, доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання.

14. Петренко Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформатики та системології.

15. Піскунова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання.

16. Сільченко Марина Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та системології.

17. Степаненко Ольга Петрівна, доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних систем в економіці.

18.

19. Тішков Богдан Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри інформаційних систем в економіці.

20. Третяк Світлана Володимирівна, інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу денної форми навчання.

21. Устенко Станіслав Веніамінович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем в економіці.

22. Шарапов Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, професор кафедри інформатики та системології.

23. Овчарова Карина Вікторівна, Голова САР факультету.

24. Цимбал Катерина ,Сергіївна, Голова профбюро факультету.

 

ПОЛОЖЕННЯ "Про Вчену раду Інституту"

РЕГЛАМЕНТ Вченої ради Інституту

ПЛАН роботи Вченої ради на 2016-2017 навчальний рік

Остання редакція: 07.04.17