Інститут інформаційних технологій в економіці

Комп’ютерні науки

Спеціальність «Комп’ютерні науки»  діє в Україні з 1993 року. За  цей час спеціальність набула широкого розповсюдження. Призначення спеціальності – підготовка фахівців для розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій,  інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті та бізнесі. а також в інших проблемних областях.  Спеціальність складається з декількох спеціалізацій. В КНЕУ  розвивається спеціалізація "Інтелектуальні системи прийняття рішень".

Перелік дисциплін навчального плану бакалавра з комп'ютерних наук

 

Студенти отримують комп'ютерну, мате­матичну та економічну підготовку в межах бакалаврату  "Комп'ютерні науки", знання з інформаційних систем та технологій, систем підтримки прийняття рішень в  економіко-виробничих та бізнесових  системах, математичних та інтелектуальних методів аналізу бізнес-процесів, методів та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, інвестуванні, страхуванні та кредиту­ванні, а також знання та навички  проектування   та впровадження сучасних інформаційних технологій.

Випускники працюють в Національному банку України, комерційних фірмах, проектних організаціях, комерційних банках та біржах, інвестиційних компаніях, фірмах-розробниках програмних продуктів для економіки та бізнесу,  в інформаційних підрозділах Державної податкової служби, в органах державної статистики, в управлінні комп’ютеризації Міністерства фінансів України,  в інформаційних підрозділах структур державної адміністрації та в інших установах і організаціях як провідні спеціалісти з розробки і застосування інтелектуальних систем оброблення інформації та комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в напрямах:

  • розробка та використання інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем для корпорацій, фінансово-кредитних установ, банків та ін.;
  • розробка та використання комп’ютеризованих засобів, систем моделей та методів аналізу, прогнозування і оптимізації мікро- та макроекономічних систем;
  • розробка та використання систем підтримки прийняття рішень в мікро- та макроекономічних системах (міжнародних компаніях, банках, біржах, страхових компаніях, інших об'єктах ринкової економіки);
  • проектування баз та сховищ даних для інформаційних інтелектуальних систем;
  • розробка, налагодження та впровадженн програмних продуктів, що реалізують сучасні інтелектуальні засоби оброблення та аналізу бізнесових даних (нейромережі, генетичні алгоритми, експертні системи,   OLAP-аналіз даних, дейтамайнінг – інтелектуальний аналіз даних);
  • розробка та впровадження програмних засобів для формування статистичної та бухгалтерської звітності, WEB-орієнтованих додатків, обчислення економічних показників, проведення фінансових операцій, маркетингових досліджень.
Остання редакція: 13.12.15