Інститут інформаційних технологій в економіці

"Економіка" (спеціалізація "Соціально-економічна статистика")

Спеціальність «прикладна статистика» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів-аналітиків, фахівців з організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ та процесів з подальшим їх аналізом; побудови та дослідження економіко-статистичних моделей з метою проведення системного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування ринкової кон'юнктури; розробки програм діяльності статистико–аналітичних служб органів державного управління, підприємств, фінансово-кредитних установ тощо.

Перелік дисциплін навчального плану бакалавра зі статистики

 

Фахівець з прикладної статистики (магістр) може працювати:

 • системним аналітиком та ризик-менеджером;
 • керівником фінансово-економічного та аналітичного відділів;
 • керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;
 • фахівцем з моніторингу та моделювання;
 • ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах;
 • економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;
 • розробником та інженером з провадження комп'ютерних програм, систем та технологій;
 • науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень;
 • викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів;
 • експертом із зовнішньоекономічних питань;
 • консультантом з ефективності підприємництва;
 • аналітиком з дослідження товарного ринку;
 •  керівним працівником апарату центральних та місцевих органів державної влади;
 •  керівником підприємств, установ та організацій всіх видів економічної діяльності та форм власності.

Студенти, які навчаються за спеціальністю “Прикладна статистика” отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного аналізу, прогнозування і моделювання економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Особливий інтерес до випускників спеціальності "Прикладна статистика" виявляють: сучасні підприємства в усіх сферах діяльності та регіонах України; кредитно-фінансові установи, проектні компанії та великі виробничо-інвестиційні бізнес-структури; органи виконавчої влади різних рівнів.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю «Прикладна статистика» є:

 • Державний комітет статистики;
 • Національний банк України та його структурні підрозділи;
 • комерційні банки та компанії з управління активами;
 • страхові компанії та інвестиційні фонди;
 • оператори мобільного зв’язку Life та KyivStar;
 • консалтингові агенції та аудиторські компанії,
 • центри соціологічних та маркетингових досліджень;
 • підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;
 • навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

Серед випускників кафедри є такі, що започаткували власну справу або очолюють великий бізнес.

Переважна більшість випускників-статистиків мають постійне робоче місце за фахом ще до кінця навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота кафедри, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

Щороку студенти старших курсів та аспіранти кафедри мають можливість пройти стажування у Міжнародній  організації праці (м. Женева) за кошти цієї організації.

Серед видатних випускників-статистиківє відомі в країні науковці, державні діячі, менеджери, які обіймають керівні посади в науково-дослідних установах, органах державного управління, провідних українських та міжнародних бізнес-структурах, міжнародних організаціях, посольствах України.

Остання редакція: 07.04.17