Інститут інформаційних технологій в економіці

Результати конкурсу щодо переведення студентів денної та заочної форми навчання на вакантні місця за державним замовленням30 Вересня 2016р.

Конкурсною комісією факультету інформаційних систем і технологій відповідно до Положення «Про порядок переведення студентів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням» визначено рейтинг осіб,що подали документи для переведення на навчання за державним замовлення (денной та заочной форм навчання):


№п/п

ПІБ

Середній бал (за 100-бальною шкалою)

Спеціальність «Прикладна статистика», бакалаври,

денна форма навчання, 4-й курс

1.

Неклюдов Євген Юрійович

74,9

Спеціальність «Комп’ютерні науки», бакалаври,

денна форма навчання, 2-й курс

1.

Дяченко Микола Анатолійович

73,16

Спеціальність «Комп’ютерні науки», бакалаври,

денна форма навчання, 3-й курс за повним терміном навчання (4 роки)

1.

Котирло Євген Ігорович

70,63

2.

Ізбицький Дмитро Сергійович

65,23

3.

Костів Богдан Олегович

64,57

4.

Дученко Тимур Дмитрович

63,89

Спеціальність «Комп’ютерні науки», бакалаври,

денна форма навчання, 3-й курс зі скороченим терміном навчання (3 роки)

1.

Данилов Ігор Дмитрович

75,38

Спеціальність «Системний аналіз», бакалаври,

денна форма навчання, 2-й курс

1.

Тарасова Оксана Сергіївна

72,93

Спеціальність «Системний аналіз», бакалаври,

денна форма навчання, 3-й курс

1.

Волков Сергій Олександрович

69,31

Спеціальність «Комп’ютерні науки», бакалаври,

заочна форма навчання, 3-й курс

1.

Ваганов Олексій  Богданович

67,12