Інститут інформаційних технологій в економіці

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ23 Листопада 2015р.

   "РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ"


         За ініціативи завідуючого кафедри д.е.н., професора, члена – кореспондента НАН України Манцурова Ігоря Германовича та за сприянням Економічного дискусійного клубу в Україні розпочато національну громадську дискусію «Щодо напрямків і глибини реформування системи державної статистики України».

В рамках цієї дискусії І.Г. Манцуровим опубліковано 4 статті (ссылка http://edclub.com.ua/blog/statystyku-pid-nizh), а також запропоновано Дорожну карту реформування системи статистики .  На цю актуальну проблему відгукнулася велика кількість фахівців зі статистики, науковців та громадських діячів таких як, д.е.н., професор Васечко Ольга Олександрівна, яка є професором університету Сорбона-Пантеон (Париж, Франція) та запрошеним професором університету UNLV (Невада, США). У своїй статті вчена наводить приклад як високий рівень французської статистики був обумовлений розумінням потреб суспільства та уряду Франції та її ролю в управлінні соціальними,  економічними та політичним процессами в країні. Також, Ігор Чернишев, керівник відділу Депаратменту статистики МОТ вважає, що модернізацію та реформування системи статистики України слід починати не зі скорочення бюджету Державної служби статистики, а зі розробки і затвердження Дорожної карти, що демонструє  вдалий приклад ЦСУ Польщі.

Керівництво клубу на своєму засіданні обговорило та прийняло звернення до керівництва країни з цього приводу, в якому рекомендує Мінекономрозвитку та  Мінфіну погодити рішення щодо надання згоди на отримання кредиту МББР на другий Проект розвитку статистики. У зв’язку з цим необхідно звернутися до Офіційного представництва ЄС в Україні з проханням прискорити проведення відповідних процедур, спрямованих на надання фінансової допомоги Державної служби статистики України, для створення єдиного веб-порталу органів національної статистики. Залишити незмінною граничну чисельність працівників Державної служби статистики разом з її територіальними органами на 2016 рік та забезпечити цю чисельність відповідним фінансуванням з Державного бюджету України. Крім того, передбачити у проекті Державного бюджету України фінансування для удосконалення системи електронної звітності та подальшого розвитку комплексної системи захисту інформації у Державній службі статистики України.

Кабінет Міністрів вже відповідним чином прореагував на це звернення. Так, зокрема, тиждень тому на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення направити в Верховну Раду законопроект із поправками до Закону України «Про державну статистику», згідно якого рівень незалежності Державної служби статистики України суттєво підвищується, а сама служба підпорядковується Кабінету Міністрів України.