Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота студентів

16 квітня 2015 року на кафедрі комп’ютерної математики та інформаційної безпеки відбулася 82-га наукова конференція студентів та молодих вчених «Соціально – економічні перспективи України в ХХІ столітті», секція «СУЧАСНА МАТЕМАТИКА».

В конференції прийняли участь 15 студентів І, ІІ та ІІІ курсів напряму підготовки «Економічна кібернетика», «Статистика», «Комп'ютерні науки» та «Менеджмент». Доповіді, які були представлені, відрізнялися різноманітною тематикою і характеризувалися глибокою науково місткістю. Студенти показали гарні здібності до наукової роботи, глибоке володіння матеріалом та вміння зацікавити своїми дослідження оточуючих, проявили високий рівень творчості.

I місце:

Шарак В. О., спец. 6506, 3 курс, тема доповіді: «Статистичний аналіз розвитку аграрного сектору економіки України».

(наук. кер. проф. Джалладова І.А.)

II місце:

1. Орловська А. М., Синицький Р. К.,  спец. 6101, 1 курс, тема доповіді: «Застосування законів квантової фізиці в інформаційній безпеці».

(наук.кер. ас. Бабинюк О. І.)

2. Северінко К., спец. 6101, 1 курс, тема доповіді: «Фізичні основи захисту інформації».

(наук. кер. ас. Бабинюк О. І.)

III місце:

1. Кожухар А., Чубей А., спец. 6601, 1 курс, тема доповіді: «Система кількісних оцінок економічного ризику.

(наук.кер. доц. Барковська Н. В.)

  

Під час студентської конференції.

 

Студенти факультету ІСІТ під керівництвом викладачів кафедри вищої математики беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри, наукових конференціях всеукраїнського і міжнародного рівнів, а також у математичних олімпіадах.

В рамках загальної теми наукових досліджень кафедри вищої математики ФІСіТ «Методи побудови розв’язків та дослідження стійкості розв’язків системи диференціальних рівнянь зі змінними та випадковими коефіцієнтами», викладачами та студентами проводяться дослідження за такими напрямками:

  •  побудова рівнянь для функцій Ляпунова, що дозволяє знайти необхідні і достатні умови –стійкості розв’язків систем лінійних і нелінійних диференціальних та різницевих рівнянь з напівмарковськими коефіцієнтами та стрибками фазових траєкторій або випадкових перетворень розв’язків;
  • побудова керованих систем нелінійних та лінійних диференціальних і різницевих рівнянь з напівмарковськими коефіцієнтами; пошук необхідних умов оптимальності та побудови оптимального керування;
  • на основі функцій Ляпунова побудова матричних диференціальних і різницевих рівнянь типу Ріккаті, інтегрування яких дозволяє здійснити синтез оптимального керування системами нелінійних диференціальних і різницевих рівнянь, які залежать від напівмарковського або марковського процесів;
  • моделювання стабілізації фондового ринку в умовах невизначеності;
  • аналіз економічних циклів за допомогою стохастичних процесів Леві і марковських процесів.

 

З метою розвитку творчих здібностей, логічного мислення і інтуїції студентів кафедрою створено науковий гурток. Під час проведення засідання гуртка студенти отримують практичні навики побудови математичних моделей в економіці та їх застосування для дослідження різних економічних, політичних та соціологічних явищ.

Щорічно багато студентів приймають участь у студентській конференції і потім праці багатьох з них друкуються як в університетських збірниках наукових праць, так і в зовнішніх періодичних виданнях, в тому числі і фахових.

Кожного року найкращі студенти мають змогу прийняти участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики.

Наукова робота студентів

Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та наукових конференціях всеукраїнського і міжнародного рівнів, в математичних олімпіадах.

В рамках загальної теми наукових досліджень кафедри «Математичні методи в економіці і використання їх для дослідження процесів, що відбуваються в економіці України», викладачами та студентами проводяться дослідження за такими напрямками:

  • моделювання стабілізації фондового ринку в умовах невизначеності;
  • використання методів дослідження стохастичних процесів для дослідження кризових явищ в економіці;
  • використання диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь з запізненням для дослідження динамічних моделей стратегій розвитку підприємств і кредитно-інвестиційних методів керування малими підприємствами;
  • аналіз економічних циклів за допомогою стохастичних процесів Леві і марковських процесів;
  • математичні методи керування ризиками.

Окрім проведення на сучасному рівні навчального процесу, кафедрою стимулюється наукова діяльність студентів.

З метою розвитку творчіх здібностей і сприянню наукових підходів для дослідження економічних явищ, для студентів кафедрою створено науковий гурток в галузі математичних методів в економіці. Під час проведення гуртка студенти отримують практичні навики побудови математичних моделей в економіці та їх дослідження.

Щорічно восени кафедрою проводиться Всеукраїнська наукова студентська конференція «Математичне моделювання в економіці і фінансах», в якій беруть участь студенти багатьох вузів України.

Кожної весни студенти мають змогу помірятися знаннями на Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики.

 

 

 

Остання редакція: 06.02.18