Інститут інформаційних технологій в економіці

Круглий стіл з проблеми «Інтелектуальні технології на основі нечіткої логіки, штучних нейронних мереж і нелінійної динаміки в економіці» 07.12. 2016 року.09 Грудня 2016р.

У рамках заходів,присвячених 110 річниці ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”, на кафедрі інформаційних систем в економіці, 07.12.2016 року відбувся Круглий стіл із проблеми «Інтелектуальні технології на основі нечіткої логіки, штучних нейронних мереж і нелінійної динаміки в економіці».

Аудиторія Круглого столу розрахована на діалог широкого кола науковців, докторантів, аспірантів, магістрів та спеціалістів у різних галузях техніки та економіки при розробленні інформаційних систем і технологій.

Основна мета Круглого столу полягає у проведенні аналізу сучасного стану, висвітленні проблем і перспектив розвитку інформаційних систем.

Роботу Круглого столу розпочав завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук Устенко С.В.,наголосивши про важливість комплексних наукових досліджень у сфері проектування та використання інформаційних управляючих систем, інформаційно-аналітичних системісистем орієнтованих на знання.

Змістовною і надзвичайно актуальною була доповідь заслуженого діяча науки і техніки України, професора, доктора економічних наук, доктора технічних наук РамазановаС.К. на тему “Нелінійні технології моделювання, управління та прийняття рішень ускладних системах”.

Виступи аспірантів кафедри Мельникова В.П., Гіваргізова І.Г., Кустаровського О.Д. викликали значний інтерес і були дискусійними. Модератор Круглого столу Рамазанов С.К. спрямовував роботу молодих науковців у потрібне русло, загостривши увагу на ключових моментах доповідей.

Теоретико-методологічну частину роботи Круглого столу було підкріплено практичними розробками магістрів і спеціалістів (Орлюк І.В., Бойко О.П., Мікуліч О.С., Мехеда Б.О., Краснопєєва А.С., Поляниці А.А., Бугайова Д. М, Гончара Д.О., Мусаєва П.К.) під керівництвом професора Іванченка Г.Ф. Напрями досліджень молодих науковців стосуються розроблення інформаційних управляючих систем на базі мікроконтролерної техніки з використанням технологій мікропроцесорів, що активно використовується останнім часом у світовій спільноті.

Завершив роботу Круглого столу Устенко С.В.У своєму короткому виступі він подякував учасникам за плідну роботу та інформував, що такі заходи будуть діяти на постійній основі.