Інститут інформаційних технологій в економіці

Захист дипломних робіт12 Лютого 2014р.

10 лютого 2014 року відбувся захист магістерських дипломних робіт студентів заочної форми, що навчались за магістерською програмою “Моделювання та інформаційні технології в економіці” (вибіркові пакети “Інформаційні системи в банках та фінансових установах”, “Інформаційні системи в бізнесі та державному управлінні”).

Державна екзаменаційна комісія у складі:

Голова ДЕК: д.е.н., професор Лукяненко І.Г.

Члени ДЕК: к.е.н., доцент, декан факультету ІСіТ Ващаєв С.С., д.е.н., професор Вітлінський В.В., д.е.н., професор Галіцин В.К., д.е.н., професор Устенко С.В.

Членами комісії оцінено високий науковий рівень дипломних робіт та їх практичну значущість (виступ зав. кафедри інформаційних систем в економіці Устенка С.В.).