Інститут інформаційних технологій в економіці

Юнькова Олена Олександрівна

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

У 1981 р. закінчила з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка і була зарахована   в науково-дослідний сектор Київського державного університету ім. Т. Шевченка на посаду інженера.

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності математична кібернетика на тему: “Оптимізація динамічних характеристик лінійних систем ” та здобула вчене звання кандидата фізико-математичних наук.

1987–1994 рр. молодший науковий, науковий та старший науковий співробітник лабораторії моделювання та оптимізації факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т. Шевченка.

1994 – 2001 рр. - доцент кафедри конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”.

2001– 2007 рр. – професор кафедри математики Міжрегіональної Академії управління персоналом.

2007–2008 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.

З 2008р.до теперішнього часу – доцент кафедри економіко-математичного моделювання факультету інформаційних систем і технологій КНЕУ.

Має досвід викладання  дисциплін вища  математика, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, дослідження операцій, економетрія,  математична економіка, прогнозування соціально-економічних процесів, імітаційне моделювання.