Інститут інформаційних технологій в економіці

Білик Тетяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Закінчила фізико-математичний факультет Київського національного педагогічного університету. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування".  Працює на кафедрі з 2004 р. Має досвід викладання дисциплін кафедри “Ризикологія”,  “Математичне програмування“, “Економетрія”, “Економіко-математичні методи та моделі”, “Фінансова математика”.